(ĐTCK) CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG - sàn HNX) vừa thông báo kết quả kinh doanh tháng 8/2015.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 232,28 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8,31 tỷ đồng, tăng 3,24% về doanh thu nhưng giảm 7,67% về lợi nhuận so với tháng trước.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu TNG đạt 1.254,78 tỷ đồng, hoàn thành hơn 70% kế hoạch cả năm (1.790 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế 51,72 tỷ đồng, hoàn thành 68,96% kế hoạch cả năm (75 tỷ đồng).

Theo bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/8/2015, tổng tài sản TNG đạt 1.538,82 tỷ đồng, tăng 28,46% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 729,51 tỷ đồng, tăng 35,72% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 362,48 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với đầu năm; hàng tồn kho chỉ nhích nhẹ so với đầu năm, đạt 327,82 tỷ đồng.

Sau 3 phiên giảm liên tiếp trước đó, TNG đã lấy lại sắc xanh trong phiên sáng nay. Cuối phiên sáng, TNG tăng 200 đồng (+0,8%) lên 24.000 đồng/CP và khối lượng giao dịch đạt 67.100 đơn vị.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.