(ĐTCK) CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR - HOSE) cho biết đã khai thác được 1.967,51 tấn mủ quy khô (tương ứng 10,64% kế hoạch năm) trong tháng 8 vừa qua, đồng thời thu mua và chế biến được lần lượt 1.443,7 tấn và 3.403,37 tấn.

PHR giao bán trong tháng 2.457,26 tấn mủ thành phẩm, với giá bán bình quân gần 33,72 triệu đồng/tấn, đạt doanh thu 82,86 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2015, PHR khai thác được gần 10.129,34 tấn mủ quy khô (hoàn thành 57,52% kế hoạch năm), thu mua 5.662,92 tấn và chế biến 15.705,36 tấn mủ thành phẩm các loại. Lượng tiêu thụ trong 8 tháng là 14.818,16 tấn thành phẩm, với giá bán bình quân 33,77 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu lũy kế đạt 504,11 tỷ đồng (tính cả mủ skim), trong đó có 371,63 tỷ đồng từ nội tiêu, còn lại hơn 5,96 triệu USD từ xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu. Lợi nhuận trước thuế theo đó ướt đạt 80,44 tỷ đồng. Với kết quả này, PHR đã hoàn thành 45,16% kế hoạch doanh thu (1.116 tỷ đồng) và 55,66% kế hoạch lợi nhuận (144,5 tỷ đồng).

Trong tháng 9/2015, PHR phấn đấu khai thác 2.024 tấn mủ quy khô (tương ứng 11,5% kế hoạch năm) và thu mua 1.000 tấn. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí của từng bộ phận nhằm tiết kiệm, giảm chi phí giá thành sản phẩm xuống không quá 29 triệu đồng/tấn.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.