(ĐTCK) Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings, mã PVI) vừa cho biết dựa trên số liệu tại báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm, PVI vẫn giữ  nhịp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Theo đó, tính chung toàn PVI (bao gồm công ty mẹ và công ty con) đạt doanh thu là 5.457 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tương đương 53% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận của toàn PVI đạt 455 tỷ đồng, hoàn thành 122% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tương đương 50% kế hoạch năm 2016.

Trong đó, cả 3 công ty con bao gồm Bảo hiểm PVI, PVIRe và PVI AM. đều đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định với kết quả hoạt động khả quan, hoàn thành mọi chỉ tiêu chính đặt ra trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, Bảo hiểm PVI vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất (bao gồm công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết), trong 6 tháng, tổng doanh thu đạt 4.602 tỷ đồng, hoàn thành 106 % kế hoạch 6 tháng, tương đương 51% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 193,7 tỷ đồng, hoàn thành 101 % kế hoạch 6 tháng. Tính đến ngày 30/6/2016, tổng tài sản hợp nhất đạt 16,857 tỷ đồng.

Riêng công ty mẹ PVI, 6 tháng đầu năm đạt tổng doanh thu 306,42 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch 6 tháng tương đương 50% kế hoạch năm 2016; lợi nhuận đạt 144 tỷ đồng, hoàn thành 138% kế hoạch 6 tháng.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.