(ĐTCK) Quý II năm 2015, CTCP Đầu tư & Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (PPI) ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng, đạt 195 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ.

Biên lãi gộp giảm nhẹ còn 12% do giá vốn tăng đến 84%. Lãi sau thuế ghi nhận 16 tỷ đồng, tăng 52% so với quý II năm 2014. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, PPI ghi nhận lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng, tăng 29%, chỉ bằng 22% kế hoạch đề ra.

Tại thời điểm 30/6/2015, các khoản phải thu ngắn hạn của PPI giảm 36% so với đầu năm, còn 46 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm 70% các khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng (từ 44 tỷ đồng xuống còn 13 tỷ đồng). Tài sản dài hạn tăng 14% kể từ đầu năm, lên hơn 972 tỷ đồng.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.