(ĐTCK) Tổng CTCP Bảo hiểm PJICO (PGI) cho biết, 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 1.086 tỷ đồng, tăng 7% cùng kỳ và hoàn thành 50,7% kế hoạch năm, trong đó chi phí bồi thường bảo hiểm gốc chiếm 364 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ.

Kết quả, PGI đạt 57 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng, hoàn thành 52% kế hoạch cả năm.

PGI dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ hơn 17,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, giá phát hành không thấp hơn giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường và giá trị sổ sách ngày 31/12/2014.

PGI sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành này. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 31/7.

Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của PGI sẽ tăng từ 710 tỷ đồng lên 887 tỷ đồng.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.