(ĐTCK) Thông báo từ CTCP Giống cây trồng Trung ương (mã NSC - HOSE) cho biết, kết thúc 6 tháng đầu năm, NSC đạt 402 tỷ đồng doanh thu và 72,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Kết quả này tăng lần lượt 10% và 23% so với cùng kỳ 2014 và hoàn thành tương ứng 52% và 48% kế hoạch cả năm 2015 (doanh thu 780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng).

Trong quý III, NSC đặt mục tiêu doanh thu 100 tỷ đồng và lợi nhuận 28 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm, NSC phấn đấu đạt doanh thu 378 tỷ đồng và lợi nhuận 77,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cũng trong quý III, NSC dự kiến sẽ trả nốt cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15%, qua đó hoàn thành kế hoạch cổ tức 30% của năm 2014. Năm nay, kế hoạch cổ tức của NSC cũng là 30% bằng tiền.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.