(ĐTCK) CTCP Tập đoàn FLC (FLC – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2016.

Theo báo cáo tài chính riêng, quý II/2016, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của FLC đạt 2.007 tỷ đồng, tăng 75,59% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 522,63 tỷ đồng, tăng 83,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận FLC lần lượt đạt 2.634 tỷ đồng và 595 tỷ đồng, tương ứng tăng 52,43% và 45,48% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ FLC, trong quý II/2016, do doanh thu của Công ty tăng mạnh so với quý II/2015, trong khi chi phí hoạt động ổn định nên lợi nhuận sau thuế trong kỳ đã tăng mạnh.

Trong khi đó, 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất FLC đạt 3.706 tỷ đồng, tăng 84,56% so với cùng kỳ và hoàn thành 52,94% kế hoạch năm (7.000 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế 716,27 tỷ đồng, tăng 37,68% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 60% kế hoạch năm (1.200 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đạt 563,39 tỷ đồng, tăng 37,45% so với cùng kỳ.

Dựa vào bảng cân đối kế toán hợp nhất, tại thời điểm 30/6/2016, tổng tài sản FLC tăng 29,29% lên gần 12.690 tỷ đồng, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 27%, ở mức 119 tỷ đồng; hàng tồn kho cũng giảm đáng kể 28,3% đạt gần 445 tỷ đồng; trong khi, các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 55% lên 5.691 tỷ đồng.

Nợ phải trả của FLC tăng khá mạnh 2.244 tỷ đồng, tương ứng tăng 62,61% từ mức 3.584 tỷ đồng lên 5.828 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn tăng 46,62% lên 3.488 tỷ đồng và nợ dài hạn tăng 94,27% lên 2.341 tỷ đồng.

Sau 2 phiên đứng giá tham chiếu, FLC đã khởi sắc sau kết quả kinh doanh khả quan quý II. Sáng nay (2/8), FLC có thời điểm tăng trần và hiện đang tăng 3,5% lên mức 5.900 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh đạt 4,87 triệu đơn vị.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.