(ĐTCK) Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) cho biết, ước đến cuối tháng 6/2015, Tổng công ty đạt 1.900 tỷ đồng doanh thu, vượt 28,3% kế hoạch 6 tháng, tương đương 56% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 180 tỷ đồng, vượt 117% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tương đương 87% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế ước đạt 150 tỷ đồng, vượt 132% kế hoạch 6 tháng, tương đương 93% kế hoạch năm.
6 tháng, DMC hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm

Ảnh Internet

Đối với Công ty mẹ DMC, doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 920 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 146 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm 2015.

Đóng góp vào kết quả trên, lĩnh vực cung cấp dịch vụ mang lại giá trị lớn nhất với một số hợp đồng mới cho các nhà thầu dầu khí như Hoàng Long JOC, Lam Sơn JOC… Ngoài các hợp đồng dịch vụ dung dịch khoan đang tiếp tục triển khai, các dịch vụ làm sạch, xử lý môi trường, dịch vụ chống ăn mòn đã có thị trường, tiếp tục phát triển và mang lại doanh thu, lợi nhuận ổn định.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.