(ĐTCK) Theo báo cáo của Chính phủ, 6 tháng đầu năm nay, có 54.501 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 427.762 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 20% (cùng kỳ tăng 21,7%), số vốn đăng ký tăng 51,5% (cùng kỳ tăng 22,3%). Vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm, có 14.902 doanh nghiệp trước đây gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, nay đã trở lại hoạt động, tăng 75,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 2,2%). Có 12.203 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước. Có 18.916 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Có 5.507 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Chính phủ cũng cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ đã chỉ đạo chuẩn bị và ban hành 50 nghị định về điều kiện kinh doanh, qua đó, loại bỏ nhiều điều kiện kinh doanh, giấy phép con bất hợp lý, tạo bước đột phá lớn trong xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.