(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016 vừa được ACB công bố, lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 439 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 828 tỷ đồng, tăng 13%; lợi nhuận sau thuế đạt 663 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, trong quý II/2016, thu nhập lãi thuần của ACB đạt 1.707 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ.
Các hoạt động kinh doanh hầu hết có kết quả cải thiện nhiều so với cùng kỳ năm trước, riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 278 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 8 tỷ đồng. Nhưng chi phí hoạt động kinh doanh tăng 21%, gần 1.171 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro giảm 56% còn 137 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2016, ACB ghi nhận 439 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 352 tỷ đồng; tăng 21% so với cùng kỳ.Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 828 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; lợi nhuận sau thuế đạt 663 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng đạt 221 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với thời điểm đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 156 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 16%. Tiền gửi của khách hàng đạt 190 nghìn tỷ đồng, tăng 9%. Tỷ lệ nợ xấu của ACB giảm từ 1,31% tại thời điểm đầu năm xuống còn 1,24% tính đến cuối tháng 6/2016.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.