(ĐTCK) Tập đoàn Bảo Việt (BVH – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015.

Cụ thể, doanh thu BVH đạt  9.743 tỷ đồng, trong đó: doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 7.661 tỷ đồng, tăng trưởng 17,6% cùng kỳ; doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1.867 tỷ đồng, tăng 8,2%; doanh thu từ hoạt động khác đạt 214 tỷ đồng, tăng trưởng 34%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 910 tỷ đồng, hoàn thành 63,2% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 731 tỷ đồng, hoàn thành 64,1% kế hoạch.

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ, 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 623 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 547 tỷ đồng, hoàn thành 55,5% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 527 tỷ đồng, hoàn thành 53,8%;

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, điểm sáng là hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận tổng doanh thu đạt 6.092 tỷ đồng, tăng 24,7% cùng kỳ, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 4.609 tỷ đồng, tăng 28,2% và doanh thu khai thác mới đạt 885 tỷ đồng, tăng 23,9%. Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 3.263 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 204 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,8% và 30,7% so với cùng kỳ 2014.

Trong khi đó, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ghi nhận doanh thu 6 tháng đạt 146 tỷ đồng, tăng 4,5% cùng kỳ. Các mảng hoạt động chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu bao gồm: hoạt động môi giới (29,6%), hoạt động tự doanh (23,5%) và doanh thu khác (43%).

Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt kết quả kinh doanh ổn định, tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng về tổng tài sản quản lý. Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản do BVF quản lý đạt 23.932 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD), tăng 15,6% so với 31/12/2014. Tổng doanh thu đạt 25 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 9 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.