(ĐTCK) Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên đã soát xét. Theo đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 đạt 583,4 tỷ đồng. Riêng Công ty mẹ BIC, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 476,9 tỷ đồng, tăng trưởng 18,2% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIC đạt 67,2 tỷ đồng, tăng trưởng 25,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch cả năm.

Hai liên doanh của BIC tại Lào và Campuchia cũng có kết quả kinh doanh tốt, đặc biệt là liên doanh tại Lào (LVI) có doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 60% và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 106% so với cùng kỳ năm trước. 

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.