(ĐTCK) Theo CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP), tháng 5/2016, Công ty đạt doanh thu hơn 53 tỷ đồng, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Nguyên nhân do chương trình bán hàng kết thúc tháng 4/2016 làm cho hàng Imexpharm giảm 15,2% so với cùng kỳ. Ngoài ra, vì hết số đăng ký, doanh thu hàng nhượng quyền tháng 5 cũng giảm mạnh chỉ còn 2,1 tỷ đồng, so với 8,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế tháng 5/2016 đạt 1,1 tỷ đồng, chỉ bằng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, ngoài nguyên nhân doanh thu giảm còn do việc trích trước các khoản chi phí bán hàng lớn trong năm và dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Lũy kế 5 tháng, tổng doanh thu của IMP đạt 342,8 tỷ đồng, giảm 6,6% so với kỳ trước, bằng 31,2% kế hoạch năm 2016. Nguyên nhân giảm là do hàng nhượng quyền 5 tháng giảm 19,8%. Mặt khác, năm 2016, không phát sinh hàng chương trình quốc gia như đầu năm 2015 với doanh thu 20 tỷ đồng.

Riêng doanh số hàng Imexpharm lũy kế 5 tháng đạt 282,0 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3% so với kỳ trước. Trong đó, doanh số trên hệ OTC chiếm tỷ trọng 82,7%, giảm 1,4%; doanh số hệ ETC chiếm 17,3% và tăng 56,1% so với 5 tháng 2015.

Lợi nhuận trước thuế đạt 39 tỷ đồng, giảm 29,3% so với cùng kỳ, bằng 27,9% kế hoạch năm 2016.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.