(ĐTCK) Theo công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 31/7/2016, có 322 doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Trong đó, các bộ có nhiều doanh nghiệp vi phạm nhất là Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế. 

Các địa phương có nhiều doanh nghiệp vi phạm nhất là Hà Nội và TP. HCM. Trong số các tập đoàn, có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bị nêu tên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng liệt kê danh sách 107 doanh nghiệp nhà nước thực hiện công bố thông tin chưa đầy đủ, trong đó bao gồm hầu hết các tập đoàn, tổng công ty lớn như Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản, Tập đoàn Hóa chất, Tập đoàn Điện lực…

Theo quy định, các doanh nghiệp sẽ phải nộp báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển hàng năm; kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất; kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội; sắp xếp đổi mới hàng năm; thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức; báo cáo tài chính; tiền lương, thưởng.

Ngoài công khai danh sách các đơn vị vi phạm, Nghị định 81/2015 đã đưa ra các chế tài cụ thể đối với việc chậm hoặc vi phạm công bố thông tin từ cảnh báo, xử phạt vi phạm hành chính, hạ lương, buộc thôi việc, thậm chí xử lý hình sự người có trách nhiệm.

Anh Việt
Bình Luận (1)

ABXC - 10:32 09/09/2016

Rất chi là mập mờ cái ông EVN