(ĐTCK) 4 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của  CTCP FPT đạt 12.678 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 107% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận trước thuế đạt 884 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 110% kế hoạch luỹ kế.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 585 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.700 đồng, tăng tương ứng 23% so với cùng kỳ.

Kết quả nói trên chủ yếu được đóng góp bởi khối công nghệ và khối phân phối - bán lẻ. Khối công nghệ ghi nhận doanh thu 2.086 tỷ đồng sau 4 tháng, tăng 43% và lợi nhuận trước thuế đạt 244 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.

Khối phân phối và bán lẻ có doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 34% và 52%, đạt tương ứng 8.737 tỷ đồng và 262 tỷ đồng sau 4 tháng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế mảng bán lẻ đã đạt  41 tỷ đồng sau 4 tháng, bằng mức thực hiện của cả năm 2014.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.