(ĐTCK) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần lượt đối với 3 cá nhân gồm ông Ngô Đức Trung, bà Trần Ngọc Quyên và ông Nguyễn Duy Bốn với tổng mức phạt lên đến gần 250 triệu đồng.

Theo thông báo, ông Ngô Đức Trung - chủ tài khoản số 068C602546 mở tại CTCK Bản Việt, đã thực hiện giao dịch mua 14.069.900 và bán 14.725.420 cổ phiếu của CTCP Đầu tư phát triển Sóc Sơn (DPS - sàn HNX) từ ngày 7/5/2015 đến ngày 2/12/2015, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DPS liên tục thay đổi (tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên và trở thành cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thay đổi vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu). Tuy nhiên, ông Trung đã không báo cáo về sở hữu cho UBCK, HNX khi trở thành cổ đông lớn và khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1%.

Vì vậy, UBCK xử phạt ông Trung 92,5 triệu đồng, trong đó phạt 62,5 triệu đồng do không báo cáo theo quy định về sở hữu khi trở thành cổ đông lớn và phạt 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Bên cạnh đó, 2 cá nhân khác là ông Nguyễn Duy Bốn và bà Trần Ngọc Quyên cũng vi phạm về báo cáo và cùng chịu mức xử phạt 75 triệu đồng/người.

Cụ thể, từ ngày 18/5/2015 đến ngày 16/10/2015, ông Nguyễn Duy Bốn - chủ tài khoản số 068C602975 mở tại CTCP Bản Việt, đã giao dịch mua 7.393.400 và bán 7.277.100 cổ phiếu DPS, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DPS từ 5% trở lên và trở thành cổ đông lớn. Tuy nhiên, ông Bốn đã không báo cáo về sở hữu cho UBCK, HNX khi trở thành cổ đông lớn.

Tương tự, bà Trần Ngọc Quyên - chủ tài khoản số 020C004800 mở tại CTCK Quốc tế Việt Nam, đã giao dịch mua 2.758.800 và bán 2.691.300 cổ phiếu DPS từ ngày 3/11/2015 đến ngày 14/1/2016, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DPS từ 5% trở lên và trở thành cổ đông lớn.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.