(ĐTCK) Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco (VTO) vừa tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sáng ngày 24/4 tại TP. HCM.

Theo ông Lưu Văn Thăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VTO, giá dầu dự báo trong xu hướng giảm và biến động khó lường, giá cước vận tải thị trường vẫn ở mức thấp và giảm, nguồn hàng vận chuyển cho khối tàu viễn dương tiếp tục giảm sẽ tác động đến giảm doanh thu năm 2015. Trong khi đó, chi phí khai thác tàu sẽ tăng do yêu cầu của công ước quốc tế về an toàn tàu dầu.

Do vậy, doanh thu năm 2015 VTO dự kiến chỉ bằng 87,8% so với năm 2014, ở mức 1.352 tỷ đồng. Nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 3,7% so với năm 2014, ở mức 69 tỷ đồng, do công ty sẽ tăng cường khai thác hàng ra ngoài Petrolimex. Cổ tức dự kiến 4% bằng với năm 2014.

Năm nay, VTO tiếp tục thanh lý các tàu cũ ven biển và đầu tư tàu mới thay thế để tăng năng lực vận tải.

Năm 2014, doanh thu vận tải của VTO chỉ bằng 91,5% so với năm 2013, đạt 1.540 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng 10% so với năm 2013, đạt 67 tỷ đồng do chi phí lãi vay giảm và kinh doanh xăng dầu vẫn hiệu quả.

Linh Lan
Bình Luận (1)

Pham kien nghi - 10:16 25/04/2015

Sao không tự tin vươn lên, mà dè dặt thế. Cổ tức tầm 10% mới xứng.