(ĐTCK) Năm 2015, CTCP Thủy sản 4 (TS4) đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.140 tỷ đồng; sản lượng sản xuất 11.500 tấn, sản lượng xuất khẩu 14.700 tấn; lợi nhuận trước thuế 22 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2014. 
2015, TS4 dự kiến cổ tức 8%

Ảnh Internet

Chỉ tiêu cổ tức được Công ty đặt ra tương đương năm 2014: 8%.

TS4 đang đẩy mạnh tiết giảm chi phí để giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh; kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường quốc tế; thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc giúp giữ vững thị trường EU đang chiếm tỷ lệ 33% trong tổng sản lượng xuất khẩu.

Năm 2014, xuất khẩu của TS4 vào thị trường Mỹ và Nhật sụt giảm mạnh, nhưng Công ty đã mở rộng được thị trường EU và các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Philipines…

Năm 2014, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của TS4 đều không đạt kế hoạch. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 98,9% kế hoạch, 1.088 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 64% kế hoạch, ở mức 21 tỷ đồng.   

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.