(ĐTCK) Tại ngày 31/12/2015, Vietcombank có 14.755 nhân viên, tăng 655 nhân viên so với đầu năm. Các khoản chi cho nhân viên của Vietcombank trong năm 2015 là 4.282,89 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước. Tính bình quân chi cho 1 nhân viên trong 1 tháng là 24,18 triệu đồng, trong khi con số này trong năm 2014 chỉ ở mức 20,57 triệu đồng. 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank – VCB) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2015.

 Kết quả kinh doanh của VCB 
Theo đó, thu nhập lãi thuần quý 4/2015 của VCB đạt hơn 4.437 tỷ đồng, tăng 34% cùng kỳ năm trước, lũy kế cả năm đạt hơn 15.453 tỷ, tăng 29% năm trước.

Lãi thuần từ dịch vụ của VCB tăng 18% và 23% trong quý 4 và cả năm 2015 so với cùng kỳ năm trước; đạt lần lượt 472 tỷ và 1.862 tỷ đồng.

Các mảng kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư và góp vốn mua cổ phần của VCB trong quý 4 đều giảm so với cùng kỳ năm trước, thậm chí thu nhập từ góp vốn mua cổ phần trong quý 4/2015 ghi nhận lỗ 8,3 tỷ dồng, cả năm lãi 48 tỷ đồng, giảm 78% so với năm 2014.

Quý 4/2015 VCB trích lập dự phòng tăng 25% so với cùng kỳ 2014, mức trích lập 1.350 tỷ đồng; cả năm 2015 trích lập dự phòng 6.068 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2014.

LNTT quý 4/2015 đạt 2.180 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước; cả năm đạt 6.828 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2015 của VCB đạt gần 1.700 tỷ, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, cả năm đạt 5.333 tỷ, tăng 16% so với năm 2014.

Lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ trong quý 4 đạt gần 1.690 tỷ, cả năm đạt 5.313 tỷ, tăng lần lượt 29% và 16% so với cùng kỳ 2014.

EPS năm 2015 của Vietcombank đạt 1.994 đồng/cp.

Tại ngày 31/12/2015 dư nợ cho vay khách hàng của Vietcombank đạt 387.151 tỷ đồng, tăng 19,73% cùng kỳ năm trước, nợ xấu đạt mức 0,56% giảm nhẹ so với con số 0,63% của năm 2014.

Tăng trưởng huy động vốn của Vietcombank năm 2015 đạt 18,37%, đạt mức 499.764 tỷ đồng, tỷ lệ LDR (tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động đạt mức 77,47% trong khi năm 2014 tỷ lệ này là 76,58%.

 
Tại thời điểm 31/12/2015, VCB vẫn đang nắm giữ cổ phần tại 4 ngân hàng là Eximbank (8,19%), Sài Gòn Công Thương (4,3%), Quân đội (7,16%) và Phương Đông (5,07%), ngoài ra Vietcombank nắm giữ 2% tại Tổng công ty hàng không Việt Nam.
 
Tại ngày 31/12/2015, Vietcombank có 14.755 nhân viên, tăng 655 nhân viên so với đầu năm. Các khoản chi cho nhân viên của Vietcombank trong năm 2015 là 4.282,89 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước. Tính bình quân chi cho 1 nhân viên trong 1 tháng là 24,18 triệu đồng, trong khi con số này trong năm 2014 chỉ ở mức 20,57 triệu đồng. 
Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.