(ĐTCK) Nếu so với mức giá dầu điều hành của Chính phủ trong năm 2016 là 45 USD/thùng (kế hoạch giá dầu Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2016 đã được Bộ Công thương giao), lợi nhuận sau thuế 10 tháng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 18.000 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm.

PVN cho biết, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong tháng 10 và 10 tháng năm 2016.

Cụ thể, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 10,0 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 55,6% kế hoạch năm.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 10 tháng đạt 23,41 triệu tấn, vượt 9,8% kế hoạch 10 tháng và bằng 91,3% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu 10 tháng đạt 14,46 triệu tấn, vượt 7,0% kế hoạch 10 tháng và bằng 90,2% kế hoạch năm (khai thác dầu ở trong nước đạt 12,76 triệu tấn, vượt 7,8% kế hoạch 10 tháng; ở nước ngoài đạt 1,70 triệu tấn, bằng 100,8% kế hoạch 10 tháng).

Sản lượng khai thác khí 10 tháng đạt 8,95 tỷ m3, vượt 1,16 tỷ m3 (vượt 15,0%) kế hoạch 10 tháng và bằng 93% so với kế hoạch năm. Sản xuất điện 10 tháng đạt 17,66 tỷ kWh, vượt 4,0% kế hoạch 10 tháng và 87,1% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm 10 tháng đạt 1,34 triệu tấn, vượt 3,0% kế hoạch 10 tháng và bằng 85,2% kế hoạch năm, trong đó từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 704 nghìn tấn; từ Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 644 nghìn tấn. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 10 tháng đạt 5,62 triệu tấn, vượt 15,3% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 98,8% kế hoạch năm.  

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn 10 tháng đạt 367.200 tỷ đồng, vượt 5,0% kế hoạch 10 tháng và bằng 84% kế hoạch năm. Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 189.600 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch 10 tháng và bằng 90% kế hoạch năm.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.