(ĐTCK) CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – sàn HOSE) cho biết, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 10 tháng đã cán đích năm.

Theo thông báo từ MWG, doanh thu 10 tháng năm 2016 của Công ty đạt 35.029 tỷ đồng, tăng trưởng 76% so với cùng kỳ năm 2015 và hoàn thành 103% kế hoạch năm (34.166 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.330 tỷ đồng, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ và hoàn thành 96% kế hoạch năm (1.388 tỷ đồng).

Trong đó, doanh thu online 10 tháng của MWG đạt 2.531 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ và hoàn thành 77% kế hoạch cả năm (3.300 tỷ đồng).

Trong 10 tháng, MWG đã mở thêm 469 siêu thị mới trên toàn quốc. Trong đó, chuỗi thegioididong.com đã ở 365 siêu thị mới và chuỗi điện máy xanh đã mở 104 siêu thị mới. tính đến tháng 10/2016, MWG đã có 1.102 siêu thị đang phục vụ khách hàng, trong đó chuỗi thegioididong.com có 929 siêu thị và chuỗi điện mãy xanh có 173 siêu thị.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.