(ĐTCK) Ngân hàng Thế giới (WB) vừa duyệt dự án Cải thiện Quản lý và Cơ sở Dữ liệu Đất đai Việt Nam trị giá 150 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ công tác đổi mới quản lý đất đai tại Việt Nam.

Dự án sẽ xây dựng một Hệ thống Thông tin Đất đai Đa mục đích cấp quốc gia (Multi-Purpose Land Information System - MPLIS), và tạo lập Cơ sở Dữ liệu Đất đai Quốc gia cho cả chính phủ và công chúng tiếp cận.

Dự án được thiết kế với trọng tâm là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bền vững, chính xác, dễ sử dụng và tiếp cận, qua việc xây dựng dần các hệt thống và cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo ông Achim Fock, Quyền Giám đốc Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam: “Trong 20 năm qua lĩnh vực quản lý đất đai đã có nhiều đổi mới, và khung pháp lý về quản lý đất đai hiện đã khá tiến bộ so với các nước thu nhập trung bình thấp khác. Tuy vậy, vẫn tồn tại một loạt thách thức trong việc thực hiện chính sách trên thực tế. Vì vậy chúng tôi muốn hỗ trợ chính phủ trung ương và chính quyền địa phương, cũng như những người sử dụng đất tiếp cận tốt hơn tới thông tin và dịch vụ đất đai.”

Dự án được tài trợ bằng một khoản tín dụng trị giá 150 triệu đô la Mỹ do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cấp. Đây là nhánh cung cấp nguồn vốn ưu đãi cho các nước thu nhập thấp của Nhóm Ngân Hàng Thế Giới.

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.