Năm 2015, TP. HCM đã thu ngân sách vượt dự toán 5,72%, trong đó thu nội địa vượt nhiều nhất, tới 12,3% dự toán.

Tính đến ngày 31/12/2015, hệ thống Kho bạc Nhà nước TP. HCM đã thu ngân sách trên địa bàn đạt 280.984,7 tỷ đồng, đạt 105,72% dự toán năm, tăng 11,4% so với năm 2014. Trong đó, thu nội địa là 161.075 tỷ đồng, đạt 112,3% dự toán; thu từ dầu thô 22.983 tỷ đồng, đạt 71,8% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu 93.926,6 tỷ đồng, đạt 104,3% dự toán.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Kho bạc Nhà nước TP. HCM phấn đấu thu ngân sách nhà nước cả năm đạt và vượt dự toán được giao là 298.300 tỷ đồng. 

Để hoàn thành mục tiêu này, Kho bạc Nhà nước TP. HCM tiếp tục phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan triển khai thực hiện các đề án đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế rút ngắn số giờ nộp thuế; vận hành ổn định hệ thống thanh toán song phương điện tử, ứng dụng thanh toán liên ngân hàng và ứng dụng phối hợp thu qua tài khoản tiền gửi thanh toán; tăng cường trao đổi thông tin, dữ liệu thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước với các cơ quan thu và hệ thống ngân hàng thương mại; đảm bảo tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh và thực hiện phân chia chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định.

Theo Duy Hoàng
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.