Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ, ngành liên quan đề xuất phương án đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với từng ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ chủ động đề xuất bỏ giấy phép con

Theo Luật Đầu tư, các điều kiện kinh doanh phải được đăng tải trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Để đảm bảo thực hiện nghiêm Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng: Quốc phòng; Công an; Tư pháp; Tài chính; Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trực tiếp chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; đề xuất phương án đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo quy định.

Mới đây, dự thảo Danh mục các điều kiện đầu tư kinh doanh đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức công bố, lấy ý kiến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ: http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn. 

Các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và các điều kiện đầu tư kinh doanh – thường được gọi là “giấy phép con” - là một trong những vấn đề đáng chú ý và gây tranh cãi nhất trong quá trình xây dựng các luật nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh đã được quy định tại Hiến pháp năm 2013.

Luật Đầu tư 2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015) đã ban hành kèm theo Danh mục 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trước đó, có khoảng gần 400 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được quy định tại nhiều văn bản khác nhau.

Theo đánh giá, các điều kiện kinh doanh đó chưa được xác định, tập hợp và công khai hóa; nhiều quy định về điều kiện kinh doanh đã lạc hậu, không phù hợp với thực tiễn hoặc không cần thiết cho mục tiêu quản lý nhà nước, từ đó gây ra các rào cản gia nhập thị trường, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Nhiều điều kiện kinh doanh không được quy định cụ thể và thiếu minh bạch về trình tự, hồ sơ, thủ tục hoặc điều kiện, thủ tục không rõ ràng gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh đồng thời tạo ra sự tùy tiện, tiêu cực của cơ quan quản lý nhà nước. 

Theo Luật Đầu tư mới, thì các điều kiện đầu tư kinh doanh chỉ được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu quy định tại Luật và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

Chinhphu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.