(ĐTCK) Sáng 17/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tại phiên giải trình và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.  Trong phần trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời thẳng thắn, nêu nhiều giải pháp để giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống kinh tế, xã hội được đồng bào, cử tri cả nước quan tâm.
Trong báo cáo trình bày trước Quốc hội, Thủ tướng nêu rõ: Trong những tháng qua với quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Chính phủ đã hành động quyết liệt, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nói đi đôi với làm, tăng cường theo dõi, đôn đốc kiểm tra, tập trung nghiên cứu những vấn đề chiến lược, vĩ mô; đồng thời xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc đặt ra trong đời sống kinh tế, xã hội...

Điểm lại tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động đối ngoại của Chính phủ thời gian qua, Thủ tướng khẳng định: Chúng ta cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2016. Đồng thời Chính phủ cũng quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện kế hoạch 2017 ngay từ những ngày đầu năm. Chính phủ nghiêm túc lắng nghe những ý kiến chất vấn của cử tri và đồng bào cả nước để thực hiện tốt nhất kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng báo cáo giải trình trước Quốc hội một số vấn đề đồng bào và cử tri cả nước quan tâm: Nợ công; tái cơ cấu ngân hàng; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, xử lý các doanh nghiệp thua lỗ; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý nhà nước bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, kiên quyết xử lý nghiêm công chức sai phạm;...
ảnh 2 

Cho biết, cử tri cả nước đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ và hành động quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ thời gian qua, các đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên), Lê Quân (Hà Nội), Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long), Tô Văn Tám (Kon Tum), Nguyễn Phi Thường (Hà Nội), Đỗ Thị Thu Hằng (Đồng Nai); Lê Thanh Vân (Cà Mau), Trần Hoàng Ngân (TPHCM), Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận)... gửi tới Thủ tướng nhiều nội dung bức xúc của cuộc sống được đồng bào, cử tri cả nước quan tâm như: Giải pháp nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính; giải pháp xử lý vấn đề nợ công; quan điểm của Chính phủ về tương lai của Hiệp định TPP; giải pháp đột phá để thực hiện tinh giản biên chế; phát triển kinh tế du lịch; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực thi văn bản quy phạm pháp luật; chính sách tổng quát để phát triển khu vực Tây Nguyên; giải pháp ngăn chặn lãng phí tài sản công; quan điểm, giải pháp xử lý 5 dự án thua lỗ lớn; giải pháp tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI; hiệu quả của trang thông tin tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp; kịch bản đối ngoại của Chính phủ sau bầu cử Tổng thống Mỹ; giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế giai đoạn tới trên tinh thần giữ vững độc lập tự chủ; cơ cấu lại nền nông nghiệp Việt Nam; giải pháp đột phá để cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh;...

Trả lời chất vấn của các đại biểu, Thủ tướng trả lời thẳng thắn từng vấn đề cụ thể.
Về xử lý cán bộ thoái hóa, biến chất, Thủ tướng khẳng định kiên quyết xử lý cán bộ tham nhũng, tiêu cực, quyết tâm loại bỏ cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy. Khẳng định, đây là vấn đề cấp bách, Thủ tướng nhấn mạnh việc cần có chủ trương hết sức cụ thể và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công khai, minh bạch, hạn chế thấp nhất tình trạng xin cho (tài chính, ngân sách, tài nguyên, đất đai); đẩy mạnh cải cách tiền lương gắn với tinh giản biên chế, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chống thoái hóa biến chất... đây là những giải pháp phải thực hiện liên tục, kiên trì với tinh thần quyết tâm cao.

Kiên quyết xử lý cán bộ tham nhũng, tiêu cực, quyết tâm loại bỏ cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy.Về xử lý nợ xấu, bên cạnh hoàn thiện khung khổ pháp lý cho VAMC, đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh nợ xấu mới; minh bạch trong giải quyết nợ xấu;...

Về tương lai của Hiệp định TPP, tinh thần của Việt Nam là sẵn sàng tham gia hiệp định này. Thực tế hiện nay Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hội nhập sâu rộng với kinh tế quốc tế và TTP cũng nằm trong tinh thần đó. Thủ tướng cũng nhấn mạnh chủ trương đẩy mạnh hội nhập nhưng phải chủ động, giữ vững độc lập về kinh tế, phát triển các thế mạnh của Việt Nam để phát triển bền vững, mở rộng thị trường, không phụ thuộc vào một thị trường cụ thể nào...

Về cải cách các đơn vị sự nghiệp công lập, đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng tới nhiều người và đời sống xã hội, Chính phủ đang xây dựng đề án để trình Trung ương xem xét trong thời gian tới trên tinh thần xã hội hóa mạnh mẽ với bước đi, lộ trình cụ thể.

Chủ trương đẩy mạnh hội nhập nhưng phải chủ động, giữ vững độc lập về kinh tế, phát triển các thế mạnh của Việt Nam để phát triển bền vững, mở rộng thị trường, không phụ thuộc vào một thị trường cụ thể nào...Về phát huy tiềm năng du lịch, tinh thần của Chính phủ là quyết tâm xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, biện pháp chính là xây dựng một cộng đồng làm du lịch văn minh, xây dựng thương hiệu du lịch lớn ở các vùng, phát huy các điểm đến ưu tiên, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nhập cảnh để thu hút du khách nước ngoài, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực làm du lịch...

Về nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, Chính phủ sẽ dành thời gian nhiều hơn, bố trí cán bộ giỏi hơn, đẩy mạnh lấy ý kiến các đối tượng liên quan trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thực thi pháp luật, để đưa pháp luật vào cuộc sống.

Về phát triển khu vực Tây Nguyên, khẳng định đây là địa bàn chiến lược, Thủ tướng nhấn mạnh để phát triển bền vững khu vực này cần triển khai đồng bộ các giải pháp cả về kết nối hạ tầng, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, phát triển các sản phẩm chủ lực, giữ gìn văn hóa, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu hiệu quả các nguồn lực...

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nêu những giải pháp cụ thể để quản lý sử dụng tiết kiệm tài sản công; xử lý các dự án thua lỗ lớn với tinh thần không sử dụng tiền thuế của dân để bù lỗ, xem xét cụ thể từng dự án để có giải pháp phù hợp nhất; gắn kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI thành một khối gắn kết trong nền kinh tế thống nhất, cùng nhau phát triển;...

Thủ tướng khẳng định, "tuy 5 ngón tay có ngón dài ngón ngắn nhưng đều chung một bàn tay", các thành viên Chính phủ đương nhiệm quyết tâm xây dựng một Chính phủ đoàn kết, thống nhất, hoạt động công khai, minh bạch, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển,... để thực hiện tốt nhất các mục tiêu được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Các đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa), Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), Trần Văn Minh (Quảng Ninh),... chất vấn Thủ tướng về: Giải pháp thực hiện nghiêm  túc chủ trương đóng cửa rừng; giải pháp thúc đẩy kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi; giải pháp khắc phục bất hợp lý trong quy trình bổ nhiệm cán bộ hiện hành; giải pháp đẩy nhanh việc xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân để xảy ra thua lỗ lớn; giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công...

"Tuy 5 ngón tay có ngón dài ngón ngắn nhưng đều chung một bàn tay, các thành viên Chính phủ đương nhiệm quyết tâm xây dựng một Chính phủ đoàn kết, thống nhất, hoạt động công khai, minh bạch, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển,... để thực hiện tốt nhất các mục tiêu được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó"

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trả lời chất vấn của các đại biểu, về cơ cấu lại nền kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh giải pháp kiện toàn thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển các sản phẩm chủ lực; phát triển các tập đoàn kinh tế lớn,... trên tinh thần hội nhập sâu rộng, không để thua trên sân nhà.

Về tái cơ cấu nông nghiệp, cần đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; giải quyết vốn, tín dụng ưu đãi; phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có lợi thế so sánh, xây dựng các chuỗi sản phẩm từ sản xuất đến đầu ra,...

Về giải pháp đột phá trong cải thiện môi trường kinh doanh, Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp cận đất đai, thuế, năng lượng, thủ tục đầu tư,...

Về giải pháp triển khai chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, Thủ tướng yêu cầu cần xử lý nghiêm các vi phạm, tích cực trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, hạn chế di dân tự do, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương với bảo vệ rừng...

Về chăm lo đối với đồng bào dân tộc, Thủ tướng cho biết, cả nước có 13 triệu đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ đói nghèo trong đồng bào cao,... do vậy cần có chính sách cần thiết để nâng cao mức sống, nâng cao dân trí cho đồng bào. Dù điều kiện còn khó khăn, nhưng Chính phủ vẫn dành nguồn ngân sách thỏa đáng đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn phát triển kinh tế, xã hội với giữ gìn văn hóa; trong đó ưu tiên cho các xã biên giới, các dân tộc rất ít người, phát huy vai trò của người có uy tín...

Về quy trình cán bộ, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, rà soát, nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập, theo hướng đẩy mạnh công khai, minh bạch, tăng cường tính cạnh tranh trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ...

Về nâng cao hiệu quả dịch vụ hành chính công, Thủ tướng cho biết, hiện chúng ta đang áp dụng một số mô hình: Một cửa, người dân đánh giá sự hài lòng của cán bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tăng cường công khai, giám sát, mở rộng mô hình trung tâm dịch vụ hành chính công...
ảnh 3
Các đại biểu Võ Thị Như Hoa (Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình), Ngô Thị Minh (Quảng Ninh), Nguyễn Thị Quyết Tâm (TPHCM), Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội), Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang), Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên - Huế), Thái Trường Giang (Cà Mau)... chất vấn về giải pháp chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; giải pháp cụ thể cơ cấu lại nông nghiệp; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước; giải pháp đột phá ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật, hạn chế chồng chéo, nâng cao tính khả thi; giải quyết bất bình đẳng giữa cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập; giải pháp tăng cường phối hợp giữa Chính phủ với các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng chống tham nhũng; kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Hành chính công; khắc phục ô nhiễm sông Nhuệ, Tô Lịch; chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền và chính sách phát triển đội tàu đánh cá hiện đại;...
Trả lời các đại biểu về ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã có chương trình cụ thể đối với từng ngành địa phương và dành kinh phí cần thiết cho vấn đề này. Tuy nhiên, nguồn lực vẫn còn hạn chế. Đây là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Về quản lý doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ đang xây dựng dự án để quản lý hiệu quả nguồn vốn nhà nước, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, đẩy mạnh công khai minh bạch,...

Về biện pháp tăng cường phòng chống tham nhũng, cần giải pháp đồng bộ cả về hoàn thiện thể chế để cá nhân không dám, không thể, không muốn tham nhũng; hạn chế cơ chế xin - cho; điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ tham nhũng; tăng cường kiểm soát quyền lực; quan tâm đến đời sống và công tác tư tưởng của cán bộ; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị, báo chí, nhân dân trong giám sát, phòng chống tham nhũng...

Đồng thời Thủ tướng cũng trả lời cụ thể về các giải pháp: Tái cơ cấu nông nghiệp; nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cơ cấu lại hệ thống giáo dục; thực thi chiến lược phát triển kinh tế biển trong tình hình mới...
ảnh 4
Các đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre), Triệu Thị Thu Phương (Bắc Cạn), Triệu Thế Hùng (Lâm Đồng), Trương Trọng Nghĩa (TPHCM), Nguyễn Tạo (Lâm Đồng), Dương Trung Quốc (Đồng Nai), Phan Viết Lượng (Bình Phước), Phùng Văn Hùng (Cao Bằng), Phạm Phú Quốc (TPHCM), Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình)... chất vấn về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân; giải pháp phát triển kinh tế tư nhân, bảo vệ chính đáng sản phẩm sản xuất trong nước; giải pháp đầu tư cho giáo dục (phát triển đội ngũ nhà giáo, miễn học phí cho học sinh phổ thông); giải pháp tận dụng tối đa các hiệp định hội nhập mang lại; giải pháp xử lý hiện tượng phạt cho tồn tại (ẩn sau đó là thương lượng, mặc cả, tư túi); xây dựng, áp dụng văn hóa từ chức; giải pháp giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TPHCM, tiến độ di dời các trường đại học, cơ quan ra khỏi nội đô, nâng cao chất lượng quy hoạch, xây dựng đô thị; giải pháp xây dựng 1 - 2 trung tâm kinh tế, tài chính của đất nước ngang tầm khu vực; giải pháp lâu dài, đột phá để khắc phục sự cố môi trường biển và lũ lụt ở các tỉnh miền Trung... 

Cần giải pháp đồng bộ cả về hoàn thiện thể chế để cá nhân không dám, không thể, không muốn tham nhũng; hạn chế cơ chế xin - cho; điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ tham nhũng; tăng cường kiểm soát quyền lực; quan tâm đến đời sống và công tác tư tưởng của cán bộ; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị, báo chí, nhân dân trong giám sát, phòng chống tham nhũng...

Khẳng định tầm quan trọng của công tác tiếp dân, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần bố trí cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để theo dõi xử lý; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo;...

Đồng tình với quan điểm đại biểu nêu về phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng nhấn mạnh giải pháp hoàn thiện hàng rào kỹ thuật phù hợp để bảo vệ doanh nghiệp và hàng hóa sản xuất trong nước; thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam chất lượng cao; xây dựng cơ chế để phát triển các tập đoàn, công ty lớn của đất nước...

Về thể chế "phạt cho tồn tại" cần nghiên cứu rà soát, tổng kết, đánh giá lại quy định, không để xảy ra tiêu cực. Về văn hóa từ chức, Thủ tướng tiếp thu ý kiến này, khẳng định văn hóa từ chức là cần thiết và giao cho Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất quy định cụ thể.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng trình bày các giải pháp về phát triển giáo dục; giải quyết vấn đề quy hoạch, ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP. HCM; kiên quyết không bù lỗ, bán khoán, cho thuê các doanh nghiệp đã "đắp chiếu"; xây dựng cơ chế hình thành trung tâm kinh tế tài chính lớn của đất nước tại TP. HCM, Hà Nội;...

Về giải quyết sự cố môi trường ở miền Trung, Thủ tướng khẳng định nếu lặp lại ô nhiễm môi trường sẽ đóng cửa Formosa. Về phòng chống lũ, đây là ứng phó thiên tai, nên cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ vừa cấp bách, vừa lâu dài, Thủ tướng mong đồng bào miền Trung phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để vượt qua khó khăn thách thức...

Thủ tướng khẳng định, nếu lặp lại ô nhiễm môi trường sẽ đóng cửa Formosa.

Tổng kết phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Các phiên chất vấn diễn ra với không khí dân chủ, thẳng thắn, xây dựng. Việc tổ chức chất vấn có những đổi mới, các đại biểu đặt câu hỏi ngắn, rõ ràng, tăng cường tranh luận, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và giải pháp xử lý.

Các thành viên Chính phủ nắm vững nhiệm vụ của ngành, nhận trách nhiệm, đề ra giải pháp xử lý những tồn tại. Thủ tướng Chính phủ đã trả lời thẳng thắn các câu hỏi chất vấn của đại biểu gắn với trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nêu rõ các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế,... Quốc hội hoan nghênh tinh thần quyết liệt hành động của Chính phủ và các thành viên Chính phủ trong thời gian qua.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiếp tục bám sát các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả các yêu cầu của Quốc hội tại kỳ họp này, trong các lĩnh vực cụ thể thuộc ngành Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ. Quốc hội yêu cầu các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt nhất các mục tiêu đề ra.
Theo VGP
Bình Luận (1)

Phan Trọng Trung - 13:41 17/11/2016

Rất mong muốn chính phủ chỉ đạo kiên quyết để cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu và làm việc vì sự phát triển của đất nước vì sự bình an, hạnh phúc của nhân dân.