(ĐTCK) Ngày 08/11/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 1735/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng (hay còn gọi là e-GP).

Ban chỉ đạo do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Phó Trưởng ban.

Việc thành lập Ban chỉ đạo được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển vượt bậc trong triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025.

Tăng cường phối hợp liên ngành

Ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thư ký Ban Chỉ đạo cho biết, Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng được thành lập với chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2011-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

Ông Trương nhấn mạnh, việc thành lập Ban chỉ đạo sẽ tăng cường sự phối hợp kịp thời giữa các Bộ, ngành, địa phương giúp rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của đấu thầu qua mạng.

ảnh 1
 Thành phần Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng.

Ông Trương dẫn chứng, ngoài Trưởng ban và Phó Trưởng ban, Quyết định 1735 nêu rõ các thành viên của Ban Chỉ đạo là các Thứ trưởng (tương đương) trở lên thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế; Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ.

Đây là điểm thuận lợi lớn trong việc phối hợp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng như đôn đốc cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu ở các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, tổ chức giám sát bên mời thầu thầu, nhà thầu, nhà đầu tư và các bên liên quan triển khai đấu thầu qua mạng theo quy định của pháp luật; kết nối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với hệ thống thuế điện tử, hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc, hệ thống quản lý đăng ký tài sản nhà nước và các hệ thống khác có liên quan; ban hành các văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn áp dụng bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng qua mạng; xây dựng hệ thống danh mục điện tử, hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà thầu, hệ thống giám sát và đánh giá trong đấu thầu.

Thêm vào đó, Thư ký Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng là Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), là người giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu trên phạm vi cả nước, sẽ là đầu mối quan trọng trong hoạt động của Ban.

Sẽ thúc đẩy đấu thầu qua mạng theo lộ trình

Theo Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016, đấu thầu qua mạng là một thành phần quan trọng của chính phủ điện tử, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình tương tác giữa các bên liên quan trong các hoạt động mua sắm công và quản lý thực hiện hợp đồng.

Lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025 được phân chia theo 2 giai đoạn: 2016-2018 và 2019-2025.

Giai đoạn 2019-2025, căn cứ tình hình thực tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh tăng tỷ lệ áp dụng cho từng năm đáp ứng mục tiêu đến năm 2025 là 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Giai đoạn 2016 - 2018, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình sau:

Năm 2017, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Năm 2018, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Các đơn vị như UBND TP. Hà Nội, EVN và VNPT, cơ quan, đơn vị đã thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng từ 01/7/2014 trở về trước thì thực hiện theo lộ trình:

Năm 2017, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Trên thực tế, số liệu thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2017 tổng số gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng là 6.500 gói tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2016 nhưng chỉ đạt tỷ lệ 11% số gói thầu chào hàng cạnh tranh và 9% số gói thầu đấu thầu rộng rãi, hạn chế so với lộ trình.

Số liệu thống kê cũng cho thấy chỉ có một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã đảm bảo chỉ tiêu về đấu thầu qua mạng trong năm 2017 theo lộ trình, đơn cử gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, EVN, VNPT…, một số cơ quan thậm chí chưa áp dụng đấu thầu qua mạng bất kỳ gói thầu nào như: Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Kiên Giang, Thái Nguyên; Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam… 

Nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy đấu thầu qua mạng

Cùng với việc ra đời Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các thông tư về đấu thầu qua mạng, đồng thời, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ liên tục được nâng cấp, chỉnh sửa để khắc phục các khó khăn về kỹ thuật như dung lượng tệp tin dự thầu, cải thiện giao diện thân thiện với người dùng. 

Bên cạnh đó, để mở rộng phạm vi áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA, Bộ đang phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) để xây dựng các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng và nâng cấp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhằm áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu sử dụng vốn tài trợ của ADB/WB.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa các thủ tục hành chính trong công tác đấu thầu bằng việc tích hợp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với các hệ thống công nghệ thông tin khác trong chính phủ điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu năng lực, kinh nghiệm nhà thầu; thực hiện công khai thông tin trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Minh Ngọc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.