(ĐTCK) Theo Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, trong tháng 8 này sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đổi mới, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, mục tiêu, giải pháp giai đoạn 2016 - 2020.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mở đường cho triển khai nhiều giải pháp mới, mang tính đột phá nhằm thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

7 tháng đầu năm nay, cả nước cổ phần hóa được 39 doanh nghiệp và 2 đơn vị sự nghiệp, thực hiện sắp xếp theo các hình thức khác đối với 12 doanh nghiệp, trong đó giải thể 9 doanh nghiệp, bán 1 doanh nghiệp.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.