(ĐTCK) Ngày 22/04/2016 tới đây, tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là Tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng chính là hỗ trợ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vể vốn, từ vốn ngân sách nhà nước, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi. Ngoài ra, còn tham mưu, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển, thực hiện các hoạt động hợp tác Quốc tế về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Với số vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thể hiện quyết tâm của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc huy động các nguồn lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển nền kinh tế đất nước.

Mục đích hoạt động của Quỹ là giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; đầu tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; phát triển công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Từ năm 2016, Quỹ ủy thác cho các ngân hàng thương mại cho vay đối tượng hỗ trợ của Quỹ với mức lãi suất ưu đãi là 5% đối với khoản vay ngắn hạn và 7% đối với khoản vay trung và dài hạn.

Tại buổi lễ ra mắt, Quỹ đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác cùng các Ngân hàng thương mại nhận ủy thác năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.