(ĐTCK) Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký với Chính phủ Việt Nam các hiệp định vốn vay ODA với tổng mức đạt 66,086 tỷ yên Nhật (tương đương 540 triệu USD) cho 5 dự án.

Mục tiêu hiệp định này nhằm hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực công nghiệp, vốn được coi là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, cũng như khắc phục đặc tính dễ bị tổn thương, trong đó có nâng cấp môi trường đô thị và các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cụ thể, năm dự án sử dụng khoản vốn vay ODA lần này thuộc 2 lĩnh vực:

Thứ nhất, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế và nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, gồm 3 dự án là xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và các đường dây truyền tải điện (III); Phát triển Mạng lưới Truyền tải điện số 2; Nâng cấp trường Đại học Cần Thơ.

Thứ hai, hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương, gồm 2 dự án là cải thiện môi trường nước tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (tư vấn kỹ thuật) và xây dựng cơ sở hạ tầng nước tại tỉnh Đồng Nai

JICA cho biết, sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề phát triển tại Việt Nam thông qua việc triển khai kết hợp các loại hình viện trợ chính thức khác nhau như Vốn vay, hợp tác kỹ thuật và Viện trợ không hoàn lại.

Nhuệ Mẫn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.