Theo báo cáo cổ phần hóa giai đoạn 2011-2015, Nhà nước vẫn đang nắm giữ trên 90% vốn điều lệ đối với 70 doanh nghiệp lớn.

Theo báo cáo tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 và 9 tháng 2016, giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn tới của Chính phủ trình Quốc hội,  trong giai đoạn 2011 – 2015 cả nước đã cổ phần hóa 508 doanh nghiệp với tổng giá trị thực tế doanh nghiệp hơn 760.000 tỷ đồng, giá trị thực tế phần vốn nhà nước lhơn 188.200 tỷ đồng.

Còn trong 9 tháng năm 2016 đã có 49 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, với tổng giá trị thực tế doanh nghiệp gần 32.000 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì vốn điều lệ của 49 đơn vị hơn 23.000 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 11.100 tỷ đồng, còn lại là các thành phần khác.

Tại 70 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 90% vốn điều lệ, bao gồm 15 tập đoàn và tổng công ty, trong đó có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Nhà nước nắm giữ 94,99% vốn điều lệ), Tổng công ty Thép Việt Nam (Nhà nước nắm giữ 93,6% vốn điều lệ), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Nhà nước nắm giữ 95,5% vốn điều lệ), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Nhà nước nắm giữ 92,5% vốn điều lệ), Tổng công ty Lilama (Nhà nước nắm giữ 98% vốn điều lệ), Tổng công ty Viglacera (Nhà nước nắm giữ 93% vốn điều lệ)...    

Theo báo cáo, trong số 557 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa trong giai đoạn từ 2011 đến hết tháng 9/2016 đã có 426 doanh nghiệp triển khai xong việc bán cổ phần lần đầu, trong đó 254 doanh nghiệp bán cổ phần theo phương án được duyệt, còn 172 doanh nghiệp không bán được toàn bộ số cổ phần theo phương án cổ phần hóa, với tổng giá trị cổ phần bán ra lgần 35.000 tỷ đồng, thu được hơn 43.400 tỷ đồng, chênh lệch tăng hơn 8.500 tỷ đồng, các doanh nghiệp còn lại đang tiến hành các bước để bán cổ phần lần đầu.

Sau khi bán cổ phần lần đầu, tổng giá trị vốn điều lệ của 426 doanh nghiệp là hơn 184.200 tỷ đồng, giảm 1.530 tỷ đồng so với số vốn điều lệ theo phương án cổ phần hóa đã được duyệt), trong đó Nhà nước tiếp tục nắm giữ gần 150.000 tỷ đồng (chiếm 81,1% vốn điều lệ).

Đặc biệt, báo cáo cho biết, tỷ lệ nắm giữ phần vốn nhà nước tại 426 doanh nghiệp thực hiện bán cổ phần lần đầu khá cao.

Cụ thể, tại 70 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 90% vốn điều lệ, bao gồm 15 tập đoàn và tổng công ty, trong đó có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Nhà nước nắm giữ 94,99% vốn điều lệ), Tổng công ty Thép Việt Nam (Nhà nước nắm giữ 93,6% vốn điều lệ), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Nhà nước nắm giữ 95,5% vốn điều lệ), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Nhà nước nắm giữ 92,5% vốn điều lệ), Tổng công ty Lilama (Nhà nước nắm giữ 98% vốn điều lệ), Tổng công ty Viglacera (Nhà nước nắm giữ 93% vốn điều lệ)...

Ngoài ra, có 82 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ; 96 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 156 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ; 22 doanh nghiệp cổ phần hóa cùng công ty mẹ.

Theo Hữu Tuấn
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.