Dù có 28.894 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động và tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay, nhưng cũng có tới 34.721 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Nguồn tin từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 4 tháng đầu năm nay, số lượng các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động và tạm ngừng hoạt động tiếp tục tăng mạnh.

Cụ thể, chỉ trong tháng 4/2016, đã có 5.844 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động (bao gồm 1.584 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và 4.260 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký), tăng 50,6%. Ngoài ra, còn có 840 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 16%. 

Tính chung 4 tháng, cả nước có 3.759 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất - kinh doanh, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, có tới 93,5% là doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 4 tháng đầu năm có 25.135 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, có 9.450 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 15.685 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Như vậy, tính chung, đã có 28.894 doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động và tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng qua - một con số khá cao.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, trong tháng 4/2016, cả nước có 10.954 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62.200 tỷ đồng, tăng 11,1% về số doanh nghiệp và giảm 14,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 34.721 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 248.200 tỷ đồng, tăng 22,9% về số doanh nghiệp và tăng 52,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Điều đáng nói là, nếu tính cả 553,3 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng vốn bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm là 801.500 tỷ đồng.

Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 4 tháng đầu năm 2016 là 427.200 người, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm là 11.331 doanh nghiệp, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hà Nguyễn
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.