(ĐTCK) Ngày 16/4, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo về Dự án CDTA 7725-VIE về công tác chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dựa trên kết quả giai đoạn 2011-2015, với sự hợp tác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Nâng cao năng lực thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Ảnh Internet

Dự án nhằm nghiên cứu, xác định một số sản phẩm đầu ra như cải tiến dựa trên kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, cơ sở dữ liệu và quản lý thông tin, cải thiện năng lực của các cơ quan quản lý.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu, dự án có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao khả năng thực hiện công tác nghiên cứu việc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề liên quan. Đáng lưu ý, dự án cũng giới thiệu sổ tay hướng dẫn áp dụng tiêu chí đánh giá và hệ thống xếp hạng về chương trình đầu tư công trên phạm vi vĩ mô và triển khai đến cấp tỉnh …

Các chuyên gia đã trao đổi thông tin về quá trình chuẩn bị đầu tư công, trong đó nhấn mạnh vai trò của công tác phân tích thực trạng đối với một dự án cụ thể, xác định phương án, biện pháp giải quyết, tính nhất quán chiến lược cũng như cách thức tổ chức thực hiện…

Dự án cũng dành một phần nội dung cho công tác tổng kết, đánh giá một số trường hợp thành công điển hình ở cấp tỉnh và bài học kinh nghiệm, nhấn mạnh hiệu quả của hoạt động quản lý, nhằm vào đối tượng thụ hưởng trực tiếp, trong đó tập trung vào những lĩnh vực gắn kết chặt chẽ với đời sống xã hội như hoạt động đầu tư, y tế, giáo dục, du lịch, môi trường…

Ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc quốc gia của dự án cho biết, mỗi dự án đầu tư công cần xác định rõ mục tiêu phục vụ cộng đồng, tìm cách khắc phục một số vấn đề tồn tại như thiếu định hướng đầy đủ cho công tác lập kế hoạch phát triển phát triển kinh tế, thiếu phần phát biểu về kết quả trực tiếp, tác động từ chuỗi kết quả của các tài liệu dự án được đầu tư bằng ngân sách nhà nước, chất lượng công tác thẩm định và lựa chọn dự án đầu tư công còn yếu, thiếu đánh giá cụ thể, năng lực thể chế chưa thỏa đáng, thiếu tính giải trình rõ ràng…

Như vậy, vấn đề thực tiễn và tồn tại đặt ra yêu cầu cải thiện, nâng cấp  chất lượng lập kế hoạch và thiết lập khung tiêu chí đánh giá đầu tư công, xác định mẫu khung đánh giá kết quả phù hợp với chuẩn quốc tế, xác định tính cần thiết hoặc ưu tiên cấp vốn và quá trình triển khai dự án …

Hội thảo là một sự kiện quan trọng, gắn liền với yêu cầu tăng cường chất lượng các dự án sử dụng vốn ngân sách, theo hướng minh bạch, hợp lý và từng bước giảm thiểu tỷ lệ góp vốn từ ngân sách kết hợp với cơ chế xã hội hóa và nâng cao mức độ tham gia đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.