(ĐTCK) (ĐTCK) Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. 

Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua, dự kiến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 như sau: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,8%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8 - 10%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 5%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 5%.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 dự kiến là 1.165.000 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa là 932.000 tỷ đồng, thu dầu thô là 45.000 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là 182.000 tỷ đồng, thu viện trợ không hoàn lại là 3.000 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2017 dự kiến khoảng 1.395.500 tỷ đồng.

Các bộ, ngành Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/7/2016. Trong tháng 12/2016, căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 cho các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.