Yêu cầu GDP tăng trưởng cao đòi hỏi công nghiệp trở lại là động lực, là đầu tàu tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế.

Công nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2017 đạt được một số kết quả nổi bật. Rõ nhất là tăng trưởng công nghiệp có xu hướng cao lên qua các kỳ trong 8 tháng đầu năm. Nếu quý I chỉ tăng 4,3%, thì 4 tháng đã tăng 5,2%, 5 tháng tăng 5,8%, 6 tháng tăng 6,2%, 7 tháng tăng 6,5%, 8 tháng tăng 6,7%.

Chính đà cao lên này đã góp phần kéo tốc độ tăng GDP của toàn bộ nền kinh tế quý II cao hơn quý I và tính chung 6 tháng đã tăng 5,73% - cao hơn của quý I và cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm trước.

Kỳ vọng đà cao lên này trong những tháng tới sẽ góp phần đưa tốc độ tăng GDP của cả nước quý III, quý IV cao hơn của 6 tháng. Nếu 6 tháng, tăng trưởng GDP của công nghiệp còn thấp hơn tốc độ tăng GDP của toàn bộ nền kinh tế (tăng 5,33% so với tăng 5,73%), thì kỳ vọng 9 tháng và cả năm sẽ cao hơn của cả nước.

Đà tăng trưởng cao lên đã diễn ra ở các ngành công nghiệp chủ yếu. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo trong 8 tháng đã tăng với tốc độ cao nhất. Ngành sản xuất và phân phối điện, ngành cung cấp nước và xử lý nước thải tăng cao hơn tốc độ chung.

Tương ứng chỉ số sản xuất (tăng lượng tổng hợp), lượng sản xuất một số sản phẩm quan trọng cũng tăng và tăng cao hơn các kỳ trước cùng năm, hoặc nếu có giảm thì càng giảm ít hơn. Đáng lưu ý, dầu thô, điện thoại các loại và linh kiện đã tăng cao trở lại.

Một kết quả tích cực khác là kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng công nghiệp trong 8 tháng tăng cao hơn các kỳ trước trong năm, như túi xách, ví, va li, mũ, ô dù, dầu thô, điện thoại các loại và linh kiện, dây điện và dây cáp điện... Đáng lưu ý, điện thoại đã tăng trở lại với tốc độ hai con số và kim ngạch dầu thô tăng cao.

Tuy nhiên, công nghiệp nước ta vẫn còn một số hạn chế, trong đó rõ nhất là tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp bị chậm lại so với các năm trước (bình quân 1991-2007 tăng 15,8%, bình quân 2008-2016 tăng 7,7%); 8 tháng năm nay tăng thấp hơn bình quân thời kỳ từ 1991 đến nay và thấp hơn cùng kỳ năm trước (tăng 6,7% so với tăng 7,2%).

Hạn chế tác động đến nhiều hạn chế khác là chất lượng tăng trưởng của công nghiệp còn thấp. Tăng trưởng GDP do công nghiệp tạo ra thấp hơn tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp trong thời gian khá dài (bình quân thời kỳ 2001-2016 là 7,85%/năm so với 11,2%/năm, 6 tháng 2017 là 5,33% so với 6,2%).

Mô hình tăng trưởng công nghiệp vẫn chủ yếu là theo chiều rộng, theo số lượng, việc chuyển đổi sang chiều sâu, theo chất lượng còn chậm về thời gian và còn thấp về mức độ. Tăng trưởng công nghiệp chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư, tăng số lượng lao động, chưa chuyển mạnh sang hiệu quả đầu tư và tăng năng suất lao động, dựa trên khoa học - công nghệ, kinh tế trí thức. Tỷ trọng vốn đầu tư trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của ngành công nghiệp ở mức khá cao…

Yêu cầu tăng trưởng cao lên của GDP đòi hỏi công nghiệp cần trở lại là động lực, là đầu tàu tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế. Nông nghiệp có thể tăng cao lên, nhưng tỷ trọng trong tổng GDP còn thấp. Dịch vụ chiếm tỷ trọng khá, nhưng tốc độ tăng cao hơn không bao nhiêu so với năm trước và cao hơn không bao nhiêu so với tốc độ tăng chung của toàn bộ nền kinh tế. Do vậy, việc thực hiện mục tiêu tăng cao của GDP toàn bộ nền kinh tế trông phần lớn vào ngành công nghiệp.

Theo Minh Nhung
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.