(ĐTCK) Hàng loạt các đơn vị, thuộc các Bộ ngành, cơ quan và địa phương đã được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kết luận chưa tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công, gây lãng phí nguồn lực nhà nước theo kết quả Báo cáo tổng hợp kiểm toán 2015 vừa trình Quốc hội mới đây của Kiểm toán Nhà nước.

Theo Báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm toán 2015 trình Quốc hội mới đây của Kiểm toán nhà nước về hoạt động  mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản thuộc hạng mục sử dụng ngân sách nhà nước, nhiều đơn vị được kiểm toán chưa tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản.

Cụ thể, theo Kiểm toán Nhà nước, các đơn vị này chưa ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009, không tổ chức kiểm kê tài sản cuối năm, theo dõi và hạch toán đối với tài sản mua mới hoặc thanh lý sai quy định, sử dụng tài sản không đúng mục đích, vượt định mức về số lượng xe ô tô.

Các đơn vị cơ quan được nêu danh trong báo cáo của KTNN ở các hạng mục này bao gồm một số đơn vị được kiểm toán thuộc các  Bộ Công Thương, Bộ GD&ĐT, Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp, Bộ TT&TT, Bộ Y tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Bộ VHTT&DL, Bộ KH&CN.

Đặc biệt, báo cáo của KTNN đã chỉ rõ một số đơn vị thuộc Bộ Y tế sử dụng vượt 17 xe ô tô so với định mức quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 3247/QĐ-BYT ngày 07/9/2010 và Quyết định số 1855/QĐ-BYT ngày 31/5/2012.

Ngoài ra, Bộ Y tế chưa thu hồi 06 xe ô tô thuộc Dự án Đồng bằng sông Cửu Long (đã kết thúc năm 2013) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7386/VPCP-KTTH ngày 22/9/2014.

Bộ Công Thương, Bộ GD&ĐT, Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp, Bộ TT&TT, Bộ Y tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Bộ VHTT&DL, Bộ KH&CN chưa tuân thủ quy định về mua sắm, sửa chữa, quản lý và sử dụng tài sản.

 
Cũng theo KTNN, một số đơn vị chưa hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa xác định giá trị quyền sử dụng đất để theo dõi, quản lý hoặc chưa phản ánh đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất trên báo cáo tài chính, chưa hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, chưa xử lý dứt điểm tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm nhiều năm.

Điển hình ở các hạng mục này bao gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và một số đơn vị kiểm toán thuộc Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Kho bạc Nhà nước, Tổng Cục thuế...

Báo cáo của KTNN cũng cho thấy một số địa phương chưa triển khai giao tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009; chưa ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng để áp dụng cho các cơ quan đơn vị thuộc địa phương quản lý; việc sử dụng tài sản công chưa hiệu quả; chưa quán triệt, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm trong điều kiện ngân sách khó khăn, còn tình trạng mua xe ô tô không phù hợp với mục đích trang bị; điều chuyển xe ô tô cho đơn vị không có tiêu chuẩn được trang bị xe.

Các địa phương được "điểm danh” ở các hạng mục này bao gồm Đà Nẵng, Gia Lai, Vĩnh Phúc, Sóc Trăng, Hậu Giang, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận...

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.