(ĐTCK) Chủ đề chính của Đại hội XII là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ ngày 20 đến 28/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội.
Hôm nay, 20/1, Đại hội họp phiên trù bị với sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu. Theo chương trình đã công bố, ngày mai, 21/1, Đại hội Đảng XII chính thức khai mạc.
Đại hội XII có chủ đề chính là: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".
Từ ngày 21/1 đến ngày 28/1, Đại hội XII sẽ tiến hành nhiều nội dung quan trọng, bao gồm đánh giá  việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đánh giá 30 năm Đổi mới (1986 - 2015); Đại hội bầu sẽ ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương khoá mới gồm 180 ủy viên trung ương (chính thức) và 20 ủy viên dự khuyết. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng và Tổng bí thư.
Theo công bố chính thức tại cuộc họp báo trong nước và quốc tế thông tin về Đại hội, có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trên cả nước tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 197 người, có 13 đại biểu chỉ định, đại biểu được bầu tại đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương là 1.300 người (trên 86%).
Phiên khai mạc và bế mạc Đại hội có sự tham dự của nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước, đại diện bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu...tham dự. Ban Tổ chức cũng mời các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế tham dự phiên khai mạc và bế mạc của Đại hội.
Trong tổng số đại biểu, có 173 ủy viên trung ương chính thức và 24 ủy viên dự khuyết. Đại biểu nữ có 194 người, 174 người dân tộc thiểu số, 10 đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động. Đại biểu là Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú có 20 người, 15 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và 1 đại biểu là Nghệ sĩ ưu tú. Đại biểu là Giáo sư, Phó giáo sư có 55 người trong đó có 2 Viện sĩ. Tiến sĩ là 241 người, thạc sĩ là 511 người.
Trong số 1.510 đại biểu, có 1.501 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị (99,4%), còn lại là trung cấp lý luận chính trị. Có 2 đại biểu dưới 30 tuổi và hai đại biểu trên 70 tuổi.
Theo Bá Thư
Baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.