(ĐTCK) Quyết tâm của Chính phủ, của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt, lấy hiệu quả làm thước đo. Chính phủ kiến tạo phát triển dựa trên nền tảng thượng tôn pháp luật, đổi mới, sáng tạo, hướng tới mục tiêu vì dân, vì doanh nghiệp, thay vì quản lý hành chính cứng nhắc, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là trong đầu tư, kinh doanh. 

Để thực hiện được tinh thần trên, các cán bộ viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải nhanh chóng thay đổi tư duy, đổi mới cách làm, cách thực thi nhiệm vụ. Chúng ta không thể hài lòng với mỗi việc, mỗi ngày sáng tạo hơn một chút mà hãy hỏi rằng đất nước và nền kinh tế đã phát triển tương xứng với tiềm năng chưa?

Thế giới đang phát triển với tốc độ vũ bão, bởi vậy chúng ta cần suy nghĩ, học hỏi, đi nhanh hơn, tốt hơn và làm được nhiều hơn thế. Mỗi người không thể bằng lòng với kết quả thường thường bậc trung. Chỉ có sáng tạo hơn nữa, phải sáng tạo theo cấp số nhân, phải đi nhanh, phát triển bền vững mới giúp chúng ta ngang bằng các nước.

ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng 
Tôi rất tâm đắc với thông điệp trong cuốn sách “Tầm nhìn thay đổi quốc gia” của Quốc vương Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, trong đó đề cập rằng, yếu tố cốt lõi thay đổi sức mạnh của một quốc gia là tầm nhìn chiến lược. Vậy tầm nhìn chiến lược của chúng ta trong giai đoạn mới là gì? Tại sao tốc độ phát triển của Việt Nam dưới tiềm năng, làm sao cho đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn để người dân được thụ hưởng tương xứng với thành quả phát triển của đất nước?
Nhiều người đã đặt ra câu hỏi với tôi, trong những năm tới, nhiệm kỳ tới, với lãnh đạo mới, nhân tố mới, sẽ có gì thay đổi? Trong nhiệm kỳ này, tôi sẽ tập trung chấn chỉnh lại hoạt động đầu tư công, đưa hoạt động kinh doanh được chứng minh bằng các cơ sở khoa học làm chủ đạo, chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra. Phải đổi mới để làm sao xây dựng kế hoạch nhanh nhất, hiệu quả nhất, phân giao thực hiện cũng nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, trong khi dư địa để đưa nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong thời gian trước mắt không còn nhiều. Bởi vậy, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trên của Chính phủ, rất cần mỗi công chức, cán bộ thay đổi cách thức làm việc bằng trí tuệ, cảm hứng và khát vọng, đầu tư suy nghĩ vào công việc, đổi mới chất lượng công việc, thay đổi tư duy suy nghĩ của mình.

Cần phải có đột phá trong phát triển, cần chiến lược tầm nhìn dài hạn hơn, tham vọng phát triển lớn lao hơn. Tư duy này không chỉ cần với các cơ quan tạo lập chính sách mà còn cần đối với mọi công chức, doanh nghiệp. Hãy nghĩ khác, làm khác và sáng tạo thật nhiều.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.