(ĐTCK) Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có thông báo về quyết định tăng giá mặt hàng xăng và giảm giá các mặt hàng dầu.
Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h ngày hôm nay (19/6)

Ảnh Internet

Theo đó, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ mặt hàng xăng dầu với mức cụ thể: Xăng khoáng: 1.047 đồng/lít; Xăng E5: 882 đồng/lít;

Sau khi chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ thực hiện điều chỉnh tăng giá mặt hàng xăng gồm xăng RON 92 tăng giá 275 đồng/lít; xăng E5 tăng giá 275 đồng/lít. Đồng thời, giảm giá mặt hàng gồm Dầu diesel 0.05S giảm giá 287 đồng/lít; Dầu hỏa giảm giá 275 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm giá 423 đồng/lít.

Như vậy, sau khi thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá, cụ thể: Xăng RON 92 không cao hơn mức giá 20.711 đồng/lít; Xăng E5 không cao hơn mức giá 20.381 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn mức giá 16.077 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn mức giá 15.099 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn mức giá 12.730 đồng/kg.

Thời gian thực hiện được áp dụng từ 15h ngày 19/6/2015.

T.Thanh
Bình Luận (1)

người dân lao động - 09:40 20/06/2015

Xăng cứ tăng này người dân phải sống sao!