(ĐTCK) Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa cho ý kiến đồng ý cơ chế hoạt động chính thức của kho ngoại quan xăng dầu. 

Theo đó, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, cơ quan liên quan khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động của kho ngoại quan xăng dầu theo quy định của Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 08/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và pháp luật hiện hành liên quan.

Nội dung hướng dẫn phải bảo đảm quản lý chặt chẽ, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động của các kho ngoại quan xăng dầu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Sau khi những đề xuất được Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chủ trì xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 88/2013/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.