(ĐTCK) Theo số liệu thống kê sơ bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 3 tháng đầu năm 2016, cả nước xuất siêu 776 triệu USD, chiếm 2% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó khu vực FDI xuất siêu khoảng 4,83 tỷ USD, nhập siêu khu vực trong nước ước đạt 4,05 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 3 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 37,9 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI (kể cả dầu thô) ước đạt 27,04 tỷ USD, tăng 5,8%, xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước ước đạt 10,84 tỷ USD, tăng 0,3%.

Riêng tháng 3/2016, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 14,2 tỷ USD, tăng 40,6% so với tháng trước.

Về nhập khẩu, 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước ước đạt 37,1 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 22,2 tỷ USD, giảm 5,7% và chiếm 59,9% tổng kim ngạch nhập khẩu, nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước ước đạt 14,9 tỷ USD, giảm 3,5%.

Riêng tháng 3/2016, kim ngach nhập khẩu ước đạt 14,1 tỷ USD, tăng 37% so với tháng trước.

Như vậy tính chung 3 tháng đầu năm 2016, cả nước xuất siêu 776 triệu USD, chiếm 2% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu khoảng 4,83 tỷ USD, nhập siêu khu vực trong nước ước đạt 4,05 tỷ USD.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.