(ĐTCK) Tổng cục thống kê cho biết, tính đến thời điểm 15/10/2016, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 736.400 tỷ đồng, trong khi tổng chi ước đạt 924.800 tỷ đồng. Qua đó, Việt Nam đã bội chi ngân sách Nhà nước 188.400 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2016 ước tính đạt 736.400 tỷ đồng, bằng 72,59% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 590.400 tỷ đồng, bằng 75,2%; thu từ dầu thô đạt 30.800 tỷ đồng, bằng 56,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 111.900 tỷ đồng, bằng 65,1%.

Thu ngân sách Nhà nước 10 tháng đạt thấp chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu giảm, đồng thời việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs) làm giảm thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. 

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm trên ước tính đạt 924.800 tỷ đồng, bằng72,63% dự toán năm.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 154.100 tỷ đồng, bằng 60,4%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 643.200 tỷ đồng, bằng 78,1%; chi trả nợ và viện trợ đạt 122.400 tỷ đồng, bằng 78,9%.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.