(ĐTCK) Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự thảo Nghị định về thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước với một trong những nội dung có tính đột phá là thành lập “Ủy ban Quản lý, giám sát vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp”.

Theo đó, Ủy ban này sẽ trực thuộc Chính phủ, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp quy định tại danh mục kèm theo Nghị định. Việc thành lập Ủy ban có mục tiêu quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn và tài sản nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, góp phần phân bổ hợp lý và nâng cao hiệu quả và sử dụng nguồn lực xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao sức mạnh quốc gia và phúc lợi xã hội.

Dự thảo đã công bố danh sách dự kiến 30 doanh nghiệp và vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ chuyển giao cho ủy ban này quản lý, trong đó có 9/10 tập đoàn kinh tế (ngoại trừ Viettel là doanh nghiệp quốc phòng) và 21 tổng công ty đang thuộc sự quản lý của 7 bộ, gồm Công thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp, Tài chính, Thông tin Truyền thông, Xây dựng và Y tế. Đáng chú ý là ủy ban mới này cũng sẽ quản lý cả Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Ủy ban thực hiện các chức năng đầu tư và quản lý toàn bộ danh mục tài sản, vốn đầu tư của nhà nước tại các doanh nghiêp nhằm hợp lý hóa danh mục đầu tư, tối đa hóa giá trị tài sản, vốn đầu tư nhà nước tại các doanh nghiệp; chuyên trách thực hiện đầy đủ các quyền chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, trừ các quyền thuộc Chính phủ, hoặc Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Quản lý vốn đầu tư nhà nước tại doanh nghiệp và các luật có liên quan; chịu sự quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ theo ngành, lĩnh vực; trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả và hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng tài sản và vốn đầu tư nhà nước tại các doanh nghiệp.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.