(ĐTCK) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, vừa chủ trì buổi làm việc, cho ý kiến về dự thảo báo cáo xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp (cơ quan chuyên trách). 

Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan soạn thảo tính toán, cân nhắc các phương án nâng cấp Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hoặc thành lập một số tổng công ty tương tự SCIC thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp như ý kiến đề xuất của một số cơ quan, chuyên gia kinh tế.

Đối với phương án tổ chức bộ máy và tuyển dụng nhân sự, Phó Thủ tướng cho rằng, cơ quan chuyên trách tiếp nhận chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước từ các bộ thì việc tổ chức, sắp xếp cán bộ trên cơ sở điều chuyển cán bộ làm nhiệm vụ này từ các bộ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, SCIC về cơ quan chuyên trách, tăng cường cán bộ có kinh nghiệm làm nòng cốt, tuyển dụng mới nhân sự, nhưng phải bảo đảm tinh gọn, chất lượng và hiệu quả, không làm tăng thêm biên chế về tổng thể, theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ hơn việc thành lập cơ quan chuyên trách sẽ không làm giảm nhẹ mà còn tạo điều kiện để các bộ làm tốt hơn chức năng quản lý nhà nước đối với vốn, tài sản Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đề án cần có đánh giá về vị trí, vai trò của DNNN, thực trạng hoạt động đổi mới, sắp xếp DNNN cho tới hiện nay và dự báo tình hình tái cơ cấu DNNN sau năm 2020 khi mà DNNN được xác định sẽ tập trung hoạt động ở các lĩnh vực then chốt, có sức ảnh hưởng tới các thành phần doanh nghiệp khác; nêu rõ thông lệ của quốc tế về các mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.