Những doanh nghiệp nhà nước công bố thông tin không đầy đủ, không đúng quy định thì sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://business.gov.vn.     

Ngày 9/8/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại một lần nữa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để đốc thúc việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Theo văn bản này, từ ngày 29/2/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương xây dựng danh sách các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện công bố thông tin và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2016 để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước khẩn trương xây dựng và công bố các nội dung công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, tính đến ngày 31/7/2016, mới có 7/22 bộ ngành, 14/63 địa phương và 16/30 tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chính vì vậy, trong văn bản vừa được gửi đi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc công bố thông tin này.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì theo quy định tại Điều 23 Nghị định 81/2015/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp danh sách các doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc công bố thông tin không đầy đủ, không đúng quy định và sẽ công bố công khai trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://business.gov.vn.

Danh sách này cũng sẽ được báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Theo Nguyên Đức
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.