(ĐTCK) Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho quý I/2015 giảm nhẹ còn 75 điểm, từ 78 điểm vào cuối năm 2014.
Chỉ số môi trường kinh doanh Việt Nam giảm từ 78 xuống 75 điểm

Ảnh Internet

Kết quả khảo sát BCI lần thứ 18, do EuroCham thực hiện vào tháng 4/2015, cho thấy, niềm tin và triển vọng kinh doanh, cũng như kỳ vọng cho tương lai của các DN thành viên giảm nhẹ so với quý trước. Tuy nhiên, kết quả tổng quan vẫn thể hiện nhận định tương đối tích cực từ các DN tham gia khảo sát đối với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai.

Về những thay đổi của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 

Khảo sát BCI lần này đề cập các câu hỏi liên quan đến những thay đổi của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư tại Việt Nam, nhằm tìm hiểu mức độ nắm bắt thông tin của các doanh nghiệp về các Luật mới và phản hồi của họ về những thay đổi này.

3 nhóm phản hồi lớn nhất và chiếm tỷ lệ ngang nhau: 21% số DN phản hồi chia sẻ rằng: DN nắm bắt được và tin tưởng rằng những thay đổi trên sẽ đem lại lợi ích chung cho hoạt động kinh doanh của họ; DN nắm bắt được những thay đổi trên nhưng cho rằng không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của họ; DN không có thông tin gì về sự thay đổi trên

20% DN phản hồi rằng, họ biết có thay đổi nhưng không rõ những thay đổi đó cụ thể là gì. 9% DN phản hồi họ biết có thay đổi trên nhưng nhận định rằng sẽ không đem lại lợi ích cho họ và 6% DN nhận định rằng thay đổi đó sẽ gây trở ngại cho việc kinh doanh của họ.

Đáng chú ý là 41% DN tham gia khảo sát phản hồi rằng họ không nắm bắt một cách rõ ràng, chi tiết về luật mới, và 21% hoàn toàn không có thông tin liên quan. 

Về môi trường kinh doanh hiện tại ở Việt Nam

Khi so sánh với quý trước, số lượng DN phản hồi tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm. Số lượng phản hồi “tốt” giảm từ 52% ở quý trước xuống còn 45% quý này. Số lượng phan hồi “trung bình” gần như không thay đổi với 31%. 2% doanh nghiệp phản hồi đánh giá “Rất xấu”, khảo sát ở quý trước không có đánh giá này. Tuy nhiên, số lượng phản hồi “Rất tốt” cũng tăng đến mức 11%.

Tuy nhiên, phần lớn DN phản hồi tiếp tục nhận định triển vọng kinh doanh của họ là “tích cực” dù đã giảm từ 62% trong quý trước còn 57%. Chiếm tỷ lệ lớn thứ hai là các DN phản hồi “triển vọng trung bình”, tăng từ 28% quý trước lên 30%. Còn lại là các phản hồi “rất tốt” và “tốt”. 

Triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam

63% DN nhận định tình hình kinh tế vĩ mô sẽ “ổn định và cải thiện”, tăng so với quý trước (59%). Tỷ lệ DN phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% đến 25%. Sự suy giảm đáng chú ý là số lượng DN phản hồi “Tiếp tục suy thoái” đã giảm từ 21% còn 12%. Các DN tham gia khảo sát dự đoán tỷ lệ lạm phát giảm nhẹ từ 5.78% xuống còn 5.25% trong 6 tháng tới.

Số lượng DN chia sẻ họ dự định sẽ tăng số lượng nhân viên chiểm tỷ lệ lớn nhất, vẫn không thay đổi ở mức 48%. Chiếm tỷ lệ lớn thứ hai, 32% DN chia sẻ họ dự định giữ nguyên số lượng nhân viên ở mức hiện tại. Điều này cũng đúng đối với kết quả khảo sát về kế hoạch đầu tư trung hạn, khi mà nhóm DN phản hồi họ đang xem xét việc gia tăng đầu tư tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất là 41%. Tiếp theo là nhóm lớn thứ hai, gồm 35% DN dự định “duy trì mức độ đầu tư hiện tại”.

Phần lớn DN mong đợi số lượng đơn hàng/doanh thu tăng nhẹ (lượng phản hồi tăng từ 56% lên 60%). 14% phản hồi họ mong đợi “gia tăng đáng kể” hoặc “duy trì” mức hiện tại. 65% DN tin rằng lạm phát sẽ tác động nhẹ đến tình hình kinh doanh của họ và 17% quan ngại tác động đáng kể. 1% cho rằng lạm phát đe dọa DN của họ. Chỉ có 7% phản hồi nhận định lạm phát không có tác động đến hoạt động kinh doanh. 

Nhuệ Mẫn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.