(ĐTCK) Trong năm 2015, doanh nghiệp sẽ chỉ tốn 167 giờ/năm cho thủ tục thuế, giảm hơn 3 lần so với năm 2014.

Báo cáo về Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ trước Quốc hội cho thấy, kể từ 1/7/2014, khi Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Các lĩnh vực trọng tâm như thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đất đai, đầu tư được rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo lập môi trường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cụ thể, lĩnh vực thuế, trong năm 2014, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát, cắt giảm được 290 giờ làm thủ tục về thuế cho người nộp thuế (từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm).

Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế có hiệu lực từ 1/1/2015, thời giam làm tủ tục thuế sẽ giảm tiếp 80 giờ (từ 247 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm). Tổng số giờ làm thủ tục về thuế được cắt giảm là 370 giờ.

Hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai cho 63 địa phương, với hơn 600 Chi cục Thuế đã được triển khai.

Hơn 486.000 người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử, trên 3.600 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với tổng số tiền đã nộp vào ngân sách trên 1.460 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hải quan, hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS đi vào vận hành, tiến độ triển khai cơ chế một cửa quốc gia tiến tới kết nối theo Cơ chế một cửa ASEAN đã được đẩy nhanh hơn nhiều so với các năm trước; triển khai thành công Cổng thanh toán điện tử, trao đổi thông tin về các khoản thu ngân sách giữa hải quan và ngân hàng thương mại.

Trong lĩnh vực đất đai, đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, tổng số thủ tục hành chính về đất đai công bố là 41 thủ tục (giảm 33 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố).

Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, tổng số thủ tục hành chính về đất đai công bố là 63 thủ tục, giảm 11 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố và bộ thủ tục này chỉ thực hiện đến 31/12/2015. Sau thời điểm 31/12/2015, thì sẽ thực hiện theo bộ thủ tục (41 thủ tục) như đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp.

Trong lĩnh vực đầu tư, Chính phủ đã yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định hiện hành theo hướng: quy định rõ các ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

Đồng thời, quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan đầu mối giải quyết thủ tục đầu tư mà có liên quan đến thẩm quyền giải quyết của nhiều Bộ, ngành, cơ quan liên quan. Quy định rõ nguyên tắc liên thông, thực hiện đồng thời các thủ tục đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, triển khai dự án đầu tư; thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận địa điểm; đơn giản hóa trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư; tăng cường hậu kiểm để bảo đảm quản lý nhà nước.

Theo báo cáo của Chính phủ, giải pháp hỗ trợ từ việc cải cách thủ tục hành chính đã hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2014 đã có những chuyển biến rõ rệt, đạt nhiều kết quả tích cực, đúng hướng.

Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.