(ĐTCK) Theo tính toán mới nhất của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), đến cuối năm 2016, nợ công của Việt Nam có thể ở mức 2.993.335 tỷ đồng, bằng 64,4% GDP, trong đó nợ công năm 2016 dự kiến là 385.375 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 1011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính về kế hoạch vay trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2016, tổng kế hoạch vay nợ của Chính phủ là 452.000 tỷ đồng, trong đó vay để đảo nợ là 95.000 tỷ đồng, bảo lãnh là 85.025 tỷ đồng.

Trên thực tế, ngoài phần phát sinh do thâm hụt ngân sách, áp lực gia tăng nợ công còn có thể đến từ các khoản trái phiếu đầu tư trực tiếp của Chính phủ, các khoản Chính phủ đi vay để cho vay lại và các khoản bảo lãnh của Chính phủ. Con số dự báo cho năm 2016 cho thấy, áp lực ròng gia tăng nợ công đến từ thâm hụt ngân sách là 197,350 tỷ đồng, chiếm 51% tổng áp lực ròng gia tăng nợ công trong năm. Phần còn lại trong áp lực gia tăng nợ công đến từ các khoản trái phiếu đầu tư, cho vay lại và bảo lãnh của Chính phủ.

7 tháng đầu năm 2016, Chính phủ đã huy động được 207.379 tỷ đồng trái phiếu, bằng 83% kế hoạch năm (kế hoạch điều chỉnh tăng thêm 30.000 tỷ đồng, lên 250.000 tỷ đồng). Kết quả này giúp Chính phủ nắm thế chủ động trong kế hoạch vay nợ năm 2016. Tuy nhiên, BVSC cho rằng, giả định nguồn huy động từ trái phiếu Chính phủ năm nay đạt kế hoạch thì theo Quyết định 1011, Chính phủ cần huy động thêm 86.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm xã hội và từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Theo số liệu cập nhật mới nhất của Bộ Tài chính, tỷ lệ nợ công vào cuối năm 2015 bằng 62,2% GDP.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.