(ĐTCK) "Giữ vững ngọn lửa, khát vọng đổi mới, sáng tạo, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, phục vụ chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững của đất nước".

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Kế hoạch và Đầu tư diễn ra sáng nay 11/1, tại Hà Nội.

Tại Hội nghị,  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt trọng trách cũng như thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ; khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, Chính phủ. Bộ cũng sẽ quyết liệt hành động hơn nữa để tiếp tục giữ vững và thắp sáng ngọn cờ đổi mới của đất nước.

Phát biểu khai mạc hôi nghị, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Chúng ta đã đi qua năm 2016 đầy khó khăn và thách thức với tất cả những nỗ lực. Chúng ta đã có niềm tin, dù có khó khăn đến mấy nhưng chúng ta có trái tim khát vọng, tâm sáng, trái tim lửa, đoàn kết sẽ vượt lên tất cả giúp đất nước bước nhanh hơn trên con đường phát triển”.

Theo Bộ trưởng, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy không đạt được mục tiêu kế hoạch, không đạt được như kỳ vọng, nhưng với mức tăng trưởng 6,21% là một mức tích cực và hợp lý trong bối cảnh hiện nay.

Bộ trưởng nhấn mạnh, qua hội nghị này, với những ý kiến đóng góp sẽ giúp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận diện và xác định những việc phải làm trong năm 2017.

“Giữ vững ngọn lửa, khát vọng đổi mới, sáng tạo, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, phục vụ chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững của đất nước”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, năm 2017 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức từ nội tại nền kinh tế cũng như tác động từ kinh tế thế giới đến nền kinh tế nước ta.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của năm 2017, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ của Bộ trong năm 2017 là theo dõi sát tình hình thực hiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô; kịp thời xây dựng các báo cáo khách quan, toàn diện làm căn cứ đề xuất những kiến nghị có tính khả thi cao cho Đảng và Nhà nước; kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hữu hiệu trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua các dự án Luật (Luật Quy hoạch, Luật hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Hoàn thiện trình Ban Cán sự Đảng, Chính phủ xem xét, cho ý kiến để trình Bộ Chính trị các Đề án về Đặc khu Kinh tế và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công sau khi các đề án này được cấp có thẩm quyền thông qua.

Pháp lý hóa mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp- đô thị- dịch vụ để có thể triển khai trong năm 2017; đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì, soạn thảo như: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư… cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh…

ảnh 1
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, để đạt được mục tiêu, kế hoạch trong năm 2017,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần làm tốt hơn nữa vai trò điều phối; nâng cao chất lượng thông tin dự báo, xây dựng chính sách và tư vấn chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

“Khi được ban hành, những chính sách này sẽ tạo ra một tư duy mới, loại bỏ tất cả những loại quy hoạch đang hạn chế quá trình phát triển. Thay vì như hiện nay, năng lực của Nhà nước ở đâu thì mới thực hiện đến đó; đồng thời, nhanh chóng soạn thảo luật về hành chính kinh tế đặc biệt nhằm tạo thể chế mới, khác biệt vượt trội tạo ra cơ hội mới cho phát triển đầu tư kinh doanh…”, ông Cung nhấn mạnh.

Theo ông Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Phát triển Chiến lược, chúng ta cần giữ được ngọn lửa cải cách mà chúng ta khởi động từ những năm trước. Theo đó, chúng ta cần làm tốt những nội dung, đúng với tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ đã phát động như xây dựng một Nhà nước kiến tạo, phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị, phát triển bền vững về môi trường…

Viện trưởng Bùi Tất Thắng cũng kiến nghị, trong năm 2017, cần tiếp tục giới thiệu các thông điệp của Báo cáo Việt Nam 2035 rộng rãi trong công chúng cùng với những tư tưởng đổi mới của Đại hội Đảng XII; đồng thời, xây dựng các chương trình hành động có ưu tiên, có trọng tâm, thực hiện theo lộ trình. Bên cạnh đó, Viện trưởng cũng kiến nghị, nên có có cơ quan theo dõi giám sát việc thực hiện nội dung của Báo cáo Kinh tế 2035.

Đối với Tổng cục Thống kê, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm cho biết, luôn khát vọng để nâng cao, đổi mới chất lượng thông tin thống kê.

Theo đó, trong năm 2017, Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục đảm bảo tốt thông tin kinh tế xã hội định kỳ và sản xuất phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng; đồng thời, thực hiện nghiêm túc đề án đổi mới quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn.

Đề án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đó, bắt đầu từ năm 2017, Tổng cục Thống kê sẽ tính chỉ tiêu GDP cho các tỉnh, thành phố tránh tình trạng bệnh thành tích. Đây là nhiệm vụ rất lớn của Tổng cục Thống kê. 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta đã triển khai quyết liệt toàn diện, đồng bộ các giải pháp cho năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng; kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, lạm phát được kiểm soát; tốc độ tăng GDP đạt 6,21%; số doanh nghiệp thành lập mới 110,1 nghìn doanh nghiệp, vốn FDI giải ngân (15,8 tỷ USD, tăng 9%), đạt cao nhất từ trước đến nay; môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện; các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo; dự trữ ngoại hối được tăng cao ( đạt 41 tỷ USD); an sinh xã hội, công tác xây dựng pháp luật được chú trọng…

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong những thành quả chung to lớn mà nền kinh tế đã đạt được trong thời gian qua có vai trò và sự đóng góp trực tiếp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Là cơ quan tham mưu cho Chính phủ trong các hoạt động điều hành, Bộ luôn thực hiện tốt vai trò tổng tham mưu trưởng trong phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, trong đó có việc tham mưu xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, đề án phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công trung hạn và các giải pháp cụ thể thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thế chế và cải thiện môi trường kinh doanh mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì đã có nhiều bước tiến lớn trong năm 2016 như tinh thần tự do đầu tư kinh doanhđã được khơi dậy, năng lực cạnh tranh của môi trường kinh doanh đầu tư đã tăng đáng kể khi các vị trí xếp hạng về năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doạnh tăng lên, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Niềm tin xã hội, niềm tin thị trường tăng lên..

Cho ý kiến chỉ đạo về định hướng trong năm 2017 và thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh trên cơ sở kế thừa truyền thống vững vàng thời gian qua,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phát huy tốt hơn nữa vai trò kiến trúc sư trưởng của nền kinh tế, tiếp tục đi tiên phong trong đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, xứng đáng là cơ quan đứng đầu về tham mưu, xây dựng chiến lược phát triển quốc gia.

Theo đó, Bộ tiếp tục tích cực đề xuất, khơi nguồn các ý tưởng sáng tạo, đột phá về cải cách, tham mưu cho Chính phủ về việc tháo gỡ các nút thắt cho sự phát triển. Đồng thời nghiên cứu ban hành bộ tiêu chí đánh giá chuẩn mực, khoa học, cả độ tin cậy của các thông số đầu vào, đầu ra nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, chất lượng thẩm định các dự án về hạ tầng và những chỉ tiêu khác.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ triển khai nghiên cứi và tích cực đưa ra cơ chế khuyến khích và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, động viên tốt nhất nguồn lực cho toàn xã hội trong phát triển.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong trong kiến tạo và phát triển, làm tốt chức năng xây dựng thể chế, hoạch định chiến lược, giữ ổn định vĩ mô, khơi nguồn cảm hứng, tạo nguồn động lực mạnh cho đổi mới sáng tạo, phá bỏ các cản trở phát triển, nâng cao năng lực của nền kinh tế”, Thủ tướng chỉ đạo.

ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh 

Cũng tại Hôi nghị tổng kết, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, ghi nhận những đóng góp của ông trong thành quả chung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngành Kế hoạch và Đầu tư cũng như với sự nghiệp phát triển chung của đất nước  trong thời gian qua.

Thủ tướng cũng nhìn nhận, trong năm 2016, tự do đầu tư kinh doanh bước đầu được khơi dậy, cụ thể là môi trường đầu tư tăng lên, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Niềm tin xã hội, niềm tin thị trường tăng lên.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.