(ĐTCK) Tại Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 ngành Công Thương diễn ra ngày 12/7, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, sẽ tập trung rà soát dứt điểm các vấn đề tồn tại trong công tác tổ chức, đề bạt cán bộ thời gian qua.
Bộ trưởng Bộ Công thương “hứa” xử lý tồn tại về đề bạt cán bộ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, tập trung rà soát để bổ sung, điều chỉnh các quy định về công tác cán bộ, nhất là các vấn đề về quy hoạch, luân chuyển, đề bạt cán bộ, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, có trình độ, có kỷ cương, lấy nhân dân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ và coi trọng tương tác với doanh nghiệp, người dân.

Liên quan công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, Bộ sẽ tiếp tục rà soát và tập hợp các vướng mắc liên quan đến Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là Phụ lục 4 Luật Đầu tư để tiếp tục đưa ra các đề xuất thuận lợi hóa trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi các Luật về đầu tư kinh doanh.

“Bộ sẽ tập trung rà soát, gỡ bỏ ngay các quy định về thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, bảo đảm tháo gỡ khó khăn, khơi dậy năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp theo tinh thần đổi mới của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Vừa qua Bộ đã chỉ đạo tiến hành tập trung rà soát hơn 20 văn bản quy phạm pháp luật có các quy định về cấp phép xuất nhập khẩu, quản lý phân bón, hóa chất, khoáng sản, an toàn thực phẩm... thuộc chức năng, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương và đã xác định gần 50 nội dung sửa đổi, đơn giản hóa, loại bỏ. Hiện tại, mặc dù Nghị định này đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành (Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016), nhưng quá trình rà soát để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, xóa bỏ các điều kiện không cần thiết tại các văn bản khác có liên quan vẫn đang được Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện”, lãnh đạo Bộ Công thương cam kết.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ sẽ tập trung thực hiện các biện pháp nâng cấp hạ tầng để triển khai 52 thủ tục hành chính qua hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4, nâng tổng số các thủ tục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương lên 205 dịch vụ. Phấn đấu đến hết năm 2016 hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với 100% thủ tục hành chính ở cấp Trung ương và ở cấp độ 4 là 30%.

Đồng thời, tập trung nguồn lực để bảo đảm hoàn thành có chất lượng 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chương trình công tác năm 2016 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.