(ĐTCK) Bộ Công thương đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 ngành Công thương ngày 12/7, lãnh đạo Bộ khẳng định sẽ tập trung thực hiện dứt điểm công tác cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu của các doanh nghiệp trực thuộc theo kế hoạch đã phê duyệt; đồng thời, hoàn thiện phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Bộ này cũng đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, trong đó chú trọng đến các quy định về phân cấp, phân quyền cho các bộ, ngành, hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục cổ phần hóa các công ty con của tập đoàn kinh tế, nhằm rút ngắn thời gian, thủ tục cũng như tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp.

Liên quan đến tiêu chí, cơ chế danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, Bộ Công thương đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trong đó tập trung vào việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để tạo thuận lợi cho công tác cổ phần hóa.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.